Energi

Reaktortankarna ska inte slutförvaras hela

Reaktorhallen i Barsebäck 1. Reaktortanken ska segmenteras på plats, inte lyftas ut intakt som tidigare var planerat. Foto: Sydkraft
Reaktorhallen i Barsebäck 1. Reaktortanken ska segmenteras på plats, inte lyftas ut intakt som tidigare var planerat. Foto: Sydkraft

När de svenska kärnkraftverken avvecklas måste de stora reaktortankarna först delas upp innan de slutförvaras, har SKB beslutat.

Publicerad

Planen har tidigare varit att reaktortankarna ska lyftas ut, transporteras och slutförvaras hela. Nu har SKB:s styrelse beslutat att det bästa alternativet är att dela upp reaktortankarna i mindre delar. Det ska ske på plats på kärnkraftverken, innan de transporteras och placeras i slutförvaret SFR i Forsmark, där det kortlivade låg- och medelaktiva avfallet ska förvaras.

– Det visar sig att tekniken för att segmentera på plats har utvecklats, och att det kan göras på kortare tid. Segmenteringen har inte blivit så kostnadskritisk och incitamenten för att lyfta ut reaktortankarna hela är inte så stora längre, säger Peter Larsson, SKB:s projektledare för utbyggnaden av slutförvaret SFR.

Ett annat skäl till beslutet, säger han, är det begränsar hur naturområden påverkas och mängden berg som behöver tas ut. De stora reaktortankarna skulle inte rymmas i dagens transporttunnlar till SFR, och i ansökan om att bygga ut SFR fanns en ny tunnel med, och en ny nedfart.

Läs mer:

– Nu minskar intrånget i naturmarken där tunnelpåslaget skulle ha varit placerat.

I Barsebäck pågår rivningen av de två avställda reaktorerna, och i Oskarshamn planeras för stängning av O1 senare i år. På båda platserna handlar det om kokvattenreaktorer, där reaktortankarna är stora pjäser – i Barsebäck 20 meter höga med en vikt på över 500 ton vardera. Sammanlagt i Sverige finns nio reaktortankar av den typen.

Tankarna hade behövt transporteras på pråm till Forsmark, eftersom de inte ryms i SKB:s fartyg m/s Sigrid.

– Det hade krävts stora lyft och specialtransporter, säger Peter Larsson.

Ett annat skäl till det nya beslutet är att det är osäkert om SKB skulle få tillstånd att bygga den tredje tunneln.

Läs mer:

– Då skulle kärnkraftverken behöva ändra sina planer, och det är bättre att redan från början planera en segmentering. Man vill gå på det alternativ som man ser är säkert, säger Peter Larsson.

I Barsebäck har nedmonteringen av de inre reaktordelarna startat. Beslutet att reaktortankarna ska segmenteras på plats, och inte lyftas ut hela, har inte så stor påverkan på tidsplan och kostnad enligt ägaren Uniper.

– Det kommer inte att ha någon större påverkan på tidplanen, eftersom vi ändå hade planerat att ta ut alla system och interndelar ur reaktortankarna. Både systemrivning och segmentering tar ungefär 1 år per reaktortank. Både teknik och metod har utvecklats, inte minst genom effektivare kapmetoder. Kostnaderna för segmentering har även blivit lägre. Det i kombination med att SKB inte behöver bygga en tredje tunnel, gör att kostnaderna för segmentering ryms inom den ursprungliga kalkylen för kärnavfallsfonden, skriver Torbjörn Larsson, presschef på Uniper i Sverige, till Ny Teknik.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!

Så hanteras kärnavfall

Clab. Använt kärnbränsle transporteras till mellanlagret Clab i Oskarshamn, i väntan på att ett slutförvar byggs. SKB har ansökt om att få ta emot 11 000 ton jämfört med dagens tillstånd på 8 000 ton.

SFR. Slutförvaret för kortlivat låg- och medelaktivt avfall. Ligger 60 meter ner i berget under havet utanför Forsmark. Kan i dag ta emot 63 000 kubikmeter avfall, men har ansökt om att bygga ut för  ytterligare 108000 m3 samt 9 reaktortankar. Tillståndsprövning pågår. 

Kärnbränsleförvaret. Det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. SKB ansökte 2011 om att få bygga anläggningen i Forsmark. Tillståndsprövning pågår, i september väntar huvudförhandling i mark- och miljödomstolen.

 SFL. Slutförvar för långlivat låg- och medelaktivt avfall. Ingen ansökan är inlämnad än. SKB:s plan är att förvaret ska rymma cirka 16 000 kubikmeter avfall.

Lokala lager. Slutförvar för lågaktivt avfall finns i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals och Studsvik. Lokala mellanlager för långlivat avfall finns i Forsmark, Oskarshamn, Ringhals, Barsebäck och i Studsvik.

Transportsystem. Fartyget m/s Sigrid samt specialbyggda transportfordon