Energi

Rådet till bönderna: Värm huset med mjölk

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Låt inte kornas kroppsvärme gå till spillo, lyder rådet till mjölkbönderna i Linköpings kommun.

Publicerad

År 2025 ska Linköpings kommun vara koldioxidneutral, och som ett led i den ambitionen vill man energieffektivisera lantbruket. Miljökontorets energirådgivare besöker bönderna i kommunen för att hjälpa till med energikartläggningar, och med att räkna på kostnadseffektiva effektiviseringsåtgärder.

Bland vanligare råd som att byta till led-belysning, att rengöra ventilationskanaler och att tvätta ladugårdsfönstren, rekommenderar man också jordbrukarna att värma bostadshus och ekonomibyggnader med mjölkvärme.

– På ett ungefär kan man säga att mjölken från 100 kor räcker för att värma upp ett normalstort bostadshus, säger Per Sjöström, energirådgivare vid miljökontoret i Linköping.

Mjölken håller 35 grader när den kommer från kon. Vanligtvis sänks temperaturen först till cirka 18 grader i en så kallad förkylare, och därefter till 4 grader i en mjölktank.

– Genom att koppla på en värmeväxlare kan man ta vara på värmeskillnaden. I sin enklaste form handlar det om en plattvärmeväxlare med fyra anslutningar som används vid förkylningen mellan mjölkrobot och tank. En ganska enkel konstruktion med standardkomponenter, säger Per Sjöström.

En gård med upp till 150 kor kan på detta sätt spara mellan 5 000 och 10 000 kilowattimmar per år, enligt miljökontorets beräkningar.

– Men ska man värma ett bostadshus kan man behöva komplettera med en markvärmepump, och med ett kulvertsystem vars längd förstås beror på hur långt det är mellan ladugården och huset. Vill man värma upp kalvstallar eller arbetsutrymmen som ligger nära värmeväxlaren, kommer man naturligtvis billigare undan, säger Per Sjöström.

Metoden används sedan tidigare av vissa mjölkbönder runt om i Sverige.

– Det var runt 2012 det började dyka upp på sina håll, så det är ganska väl beprövat. Vi vet det fungerar, och att det fungerar med väldigt enkel teknik, säger Per Sjöström.