Energi

Professorn om tvisten: Oklart var gränsen går

Tvisten mellan Forsmark och Svenska kraftnät handlar om säkerhetsnivån i elsystemet. Men vad som är rätt nivå kan ingen säga helt säkert, enligt en professor i elektricitetslära.

Publicerad

Forsmarks kraftgrupp vill höja uteffekten från block 1 och har begärt undantag från Svenska kraftnäts föreskrifter om störningstålighet.

Men Svenska kraftnät säger nej. En effekthöjning skulle leda till en risk för strömavbrott i hela eller delar av Sverige, menar stamnätsägaren.

Forsmark har överklagat beslutet och snart ska förvaltningsdomstolen avgöra saken.

Kärnan i tvisten är Svenska kraftnäts föreskrifter, som reglerar kritiska felbortkopplingstider i händelse av störningar i stamnätet. Frågan är om felbortkopplingstiderna ligger på rätt nivå eller är alltför konservativa.

Forsmark tycker att Svenska kraftnät är för konservativa, medan Svenska kraftnät vet att ingen egentligen kan säga med hundra procents säkerhet att man kan rucka på regelverket utan att äventyra stabiliteten, säger Urban Lundin, professor i elektricitetslära vid Uppsala universitet.

”Det gäller att ha en marginal till gränsen”

Han menar att det är tekniskt omöjligt att helt säkert avgöra om kraven på felbortkopplingstider ligger på rätt nivå. Det beror på att de modeller som tiderna baseras på inte är heltäckande.

– Elsystemet är så pass komplext och de modeller man har beskriver verkligheten ganska väl, men man har inte med allt. Det finns experiment som görs för att försöka verifiera modellerna, men ska man få med sig all fysik är det mycket att ta med, säger han.

Själv anser Urban Lundin att det är rimligt att Svenska kraftnät är konservativt eftersom det måste finnas en säkerhetsmarginal i elsystemet.

– Någonstans finns en gräns och det gäller att ha en marginal till den gränsen. Men Forsmark bedömer att Svenska kraftnäts oro är överdriven, säger han.

Föreslår ökad magnetisering som lösning

Urban Lundin pekar dock på en annan möjlighet för att förbättra situationen. Genom att ändra magnetiseringssystemet kan generatorn övermagnetiseras i händelse av spänningsbortfall på elnätet.

– Om spänningen sjunker på elnätet ger inte generatorn ut lika mycket effekt som turbinen ger, vilket gör att generatorn snurrar snabbare. Om man ökar magnetiseringen på generatorn under den tiden får man ett större bromsande moment, säger han.

Då skulle alltså generatorn tillfälligt utsättas för en större bromsande kraft.

– Det är svårt att göra eftersom det handlar om korta tidsperioder, delar av en sekund, och det finns en tröghet i magnetiseringen. Men det finns en del metoder som kan snabba upp det, säger han.

Urban Lundin känner inte till om Forsmark eller Svenska kraftnät har undersökt ökad magnetisering som en möjlig lösning. Det är inte heller säkert att det skulle leda till att ett effekthöjt block 1 klarar Svenska kraftnäts krav på felbortkopplingstider.

– Man kanske inte kommer hela vägen, men en bit, säger Urban Lundin.