Energi

Olika labb gav olika resultat

Foto: Christine Olsson / SCANPIX /TT
Foto: Christine Olsson / SCANPIX /TT
Karin Norström Foto: Jörgen Appelgren
Karin Norström Foto: Jörgen Appelgren

Livsmedelsverket vill att kommunerna ska testa om fyra nya PFAS-ämnen finns i dricksvattnet. Men två av ämnena är svåra att analysera. Samma vattenprov har fått olika resultat på olika labb.

Publicerad

PFAS är en ämnesgrupp som omfattar flera tusen syntetiska kemikalier. De är långlivade i naturen och flera av dem misstänks kunna skada hälsan om de intas i höga halter under lång tid.

Ämnena har använts i brandsläckningsskum och förorenat grundvattnet på flera ställen i landet, bland annat i Kallinge i Blekinge, Uppsala och Tullinge.

För att ta reda på om dricksvatten innehåller skadliga PFAS-ämnen har Livsmedelsverket tidigare rekommenderat kommuner och privata brunnsägare att testa om sju PFAS-ämnen finns i vattnet. Men nyligen uppdaterades rekommendationen till att inkludera fyra nya PFAS-ämnen.

Karin Norström, som är expert på PFAS-ämnen på IVL Svenska Miljöinstitutet, tycker att det är bra att Livsmedelsverket inkluderar de nya ämnena. Men ett av dem, 6:2 FTS, borde ha ingått i provtagningen redan från början, anser hon:

– Man har vetat om att 6:2 FTS finns i brandskum. Oftast är det den som har högst koncentration, plus att den kan brytas ner till andra PFAS-ämnen.

Hon varnar också för att två av de nya ämnena, 6:2 FTS och PFBA, kan vara svåra att analysera. IVL skickade nyligen ett vattenprov till två labb, ett universitetslabb och ett kommersiellt labb, och fick tillbaka motstridiga resultat när det gäller PFBA.

Det kommersiella labbet uppgav att det fanns 31 nanogram PFBA per liter vatten, medan universitetslabbet hittade mindre än 2,5 nanogram av samma ämne.

Även för andra PFAS-ämnen fanns skillnader i resultaten, men inte lika stora som för PFBA.

– PFAS-ämnen med korta kolkedjor kan vara svårare att kromatografera eftersom de är så vattenlösliga. De vandrar snabbt igenom instrumentet vilket kan ge en större osäkerhet i resultatet, säger Karin Norström.

Ett felaktigt analysresultat kan slå ganska hårt eftersom Livsmedelsverket har utfärdat en åtgärdsgräns som innebär att halterna av de elva PFAS-ämnena ska läggas ihop.

Karin Norström föreslår därför att en interkalibreringsstudie mellan olika labb ska göras, så att labben kan justera sina analyser av de nya PFAS-ämnena och förbättra säkerheten i resultaten.

Gilla Ny Teknik på Facebook