Energi

Olaglig export av farlig svensk lax

Hundratals ton hälsofarlig Östersjölax exporteras illegalt från Sverige och äts av intet ont anande konsumenter i EU, enligt SVT:s Uppdrag granskning som sänds i kväll.

Publicerad

Sedan 2002 måste svenska myndigheter sprida kostråd om hälsofarliga dioxiner i laxen. Export till i stort sett hela övriga EU förbjöds också.

Enligt SVT har stora mängder lax exporterats illegalt. Fisken äts i andra EU-länder där myndigheterna inte måste ge kostråd.

Livsmedelsverket ryter till och jämför med hästkött-skandalen.

– Skillnaden med hästkött-skandalen är att den här fisken har långsiktiga effekter på människors hälsa, och det är allvarligt, säger Pontus Elvingsson, statsinspektör vid verket, i programmet.

Ända sedan EU 2002 införde gränsvärden i mat för giftet dioxin, som tros kunna ge cancer och påverka fortplantningen, har Sverige ett undantag. Men svenska myndigheter måste samtidigt sprida kostråd, bland annat om att gravida och barn inte bör äta Östersjölax mer än två-tre gånger per år.

Samtidigt är laxfångsterna fortsatt goda - i fjol fångades ungefär 250 ton i Sverige. Och bara en mindre del äts i landet. Så vart tar fisken vägen?

Enligt SVT har nu två grossister i Sverige åtalsanmälts av sina kommuner. Beslagtagna fakturor visar att hundratals ton Östersjölax exporterats illegalt till andra EU-länder, bland andra Frankrike och Danmark, varifrån fisken sprids vidare över Europa och säljs i butiker och dyra restauranger.

På så sätt rundar exportörer och importörer reglerna. Myndigheter i andra EU-länder har inga skyldigheter att varna för vådan av att äta fisken.

En före detta försäljare vid ett nu anmält företag i Karlskrona, säger att företaget internt diskuterade att exporten faktiskt är olaglig.

– Men styrelsen bestämde ju att vi skulle sälja och ta den risken, säger han.

En importör i Frankrike säger att företaget skickar årets första fångst till ett laboratorium. Försäljning sker först sedan analys lämnat klartecken.

Men Pontus Elvingsson säger att riktiga analyser är dyra och tar tid. Han tvivlar på uppgifterna från Frankrike.

– Det låter fullständigt osannolikt.

Elvingsson säger att intet ont anande konsumenter i EU utsätts för hälsorisker.

– Jag blir beklämd och samtidigt blir jag upprörd.

Redan för två år sedan slog intresseorganisationen Sportfiskarna larm om olaglig export av östersjölax till Frankrike. Det rörde sig då om ett parti som såldes på fiskauktionen i Göteborg. Och generalsekreterare Stefan Nyström tycker inte att frågan har tagits på allvar.

– Vi slog larm till landsbygdsdepartementet, Livsmedelsverket och till kommunen, men det viftades undan, säger Nyström till TT.

Även Nyström drar en parallell till hästköttskandalen, och menar att den olagliga exporten av östersjölaxen är en större skandal om man ser till volymerna.

– Här handlar det om enorma volymer fisk som dessutom är farlig att konsumera. Dioxin är ju ingen leksak, det är ett av de farligaste gifter vi känner till.