Energi

Nya uppgifter – så uppstod felet i Ringhals

Kärnkraftverket Ringhals reaktor 4 är i behov av reparation och kommer att vara avstängd i fem månader. Reaktorn producerade förra året fem procent av Sveriges el. Foto: Annika Örnborg/Ringhals
Kärnkraftverket Ringhals reaktor 4 är i behov av reparation och kommer att vara avstängd i fem månader. Reaktorn producerade förra året fem procent av Sveriges el. Foto: Annika Örnborg/Ringhals
Anna Collin. Foto: Annika Örnborg
Anna Collin. Foto: Annika Örnborg

Reaktorn i Ringhals 4 blir avstängd till slutet av januari. Nu kan Ny Teknik berätta vad det var som gick fel med reaktorn: ”Det var utan ont uppsåt”.

Publicerad

Det var efter den ordinarie revisionen av Ringhals 4, i slutet av augusti, som felet uppstod. Under uppstarten av reaktorn gjordes flera tester och då skadades tryckhållaren.

Felet gör att reaktorn blir ur drift fram till den sista januari nästa år. Det innebär ett stort avbräck i södra Sverige, där det redan är ont om elproduktion, särskilt under den kalla årstiden när elpriserna är höga.

Först var beskedet att reaktorn skulle kunna tas i drift igen i november. Men i förra veckan meddelade Vattenfall att stoppet väntas pågå till 31 januari.

Läs uppföljande artikel:

Strålsäkerhetsmyndigheten om Ringhalsmissen: ”Ingen säkerhetsfråga”

Tryckhållaren startades utan vatten

Tryckhållaren sitter ovanför reaktortanken och består av ett stort stålkärl fyllt med vatten. Dess uppgift är att hålla trycket på vattnet i reaktorn så högt att det inte börjar koka.

Trycket i tryckhållaren regleras via värmeelement, elpatroner. När trycket ska öka värms elpatronerna och när trycket ska minska sprinklas nytt vatten in i behållaren från ovansidan. Sedan överförs trycket till reaktortanken via vattenledningar.

Tidigt visste kärnkraftsägaren Ringhals att flera elpatroner skadades vid testerna inför uppstarten. Tryckhållaren har ett 60-tal elpatroner och minst ett 30-tal är defekta.  

Nu är kärnkraftsägaren färdig med analysen av vad som orsakade felet. Tryckhållaren startades helt enkelt utan att den var fylld med vatten. Därför överhettades alla de elpatroner som var spänningssatta vid tillfället.

– Det var tidigt på morgonen den 28 augusti och operatörerna hade ett lugnt arbetspass och ville förbereda för kollegorna på skiftet efter. Men när de gjorde det var det flera saker som gick fel, säger Anna Collin, presschef på Ringhals.

Instruktioner och arbetssätt var otydliga

Analysen har också visat att instruktioner, roller och arbetssätt var otydliga. Dessa har nu förtydligats.

– Det som har förtydligats är att man inte ska föregå instruktionen. Man ska göra allt i den sekvens som det står i instruktionen. Det är långa checklistor som anger exakt när allt ska göras och i vilken ordning och sedan signar man av att man har gjort varje moment, säger hon.

Anna Collin trycker på att felet uppstod helt oavsiktligt.

– Det var utan ont uppsåt, snarare tvärtom.

Nu ska de skadade elpatronerna bytas ut. Men reparationen kommer att bli besvärlig eftersom tryckhållaren är radioaktiv och svåråtkomlig. Det mesta av arbetet ska utföras med hjälp av fjärrstyrda verktyg.

Just nu uppförs en fullskalekopia på området för att momenten ska kunna tränas i förväg.

– Det är också ett sätt att kvalificera arbetssättet och verktyg. En del verktyg behöver specialtillverkas eller vidareutvecklas, säger Anna Collin.

Tryckhållaren på Ringhals 4

Tryckhållaren är en av tryckvattenreaktorns allra största komponenter. Den är 12,8 meter lång, har en diameter om 2,4 meter och en vikt på cirka 84 ton.

Uppgiften är att se till att trycket i reaktorn är så högt att vattnet inte börjar koka. Trycket höjs genom att värme tillförs via elpatroner i botten av tryckhållningskärlet och sänks genom att vatten sprutas in i ångan i den övre delen av komponenten.