Energi

Nya kvittopapper kan också innehålla gifter

Hemköp tog bort bisfenol A i sina kvitton 2010. Tiina Koivisto, kassachef på Hemköp, känner sig inte orolig för riskerna med den nya färgframkallaren. ”Nej, jag litar på att Hemköp har koll”, säger hon. Foto: Jörgen Appelgren
Hemköp tog bort bisfenol A i sina kvitton 2010. Tiina Koivisto, kassachef på Hemköp, känner sig inte orolig för riskerna med den nya färgframkallaren. ”Nej, jag litar på att Hemköp har koll”, säger hon. Foto: Jörgen Appelgren

Efter larmen om bisfenol A börjar andra alternativ användas i kvittopapper.Men vilka kemikalier som i stället ingår vill inte pappers­tillverkare uppge – trots att många av alternativen också kan vara giftiga.

Publicerad

Bisfenol A är en hormonstörande kemikalie som misstänks kunna skada fortplantningsförmågan. Flera studier på djur har visat att substansen också kan störa hjärnans utveckling och öka känsligheten för bröst­cancer.

Kemikalien finns bland annat i så kallat termopapper, som används till kvitton och biljetter. På grund av riskerna att människor får i sig bisfenol A föreslog Kemikalieinspektionen nyligen att ämnet ska förbjudas i termopapper.

Men det är inte säkert att alternativen till bisfenol A är så mycket bättre. Kemikalieinspektionen har identifierat 17 olika substanser som används i stället för bisfenol A i pappersprodukter. Flera av dessa är klassade som skadliga eller giftiga för vattenlevande organismer.

Ett av ämnena misstänks kunna ge upphov till cancer. Två andra tros kunna orsaka genetiska defekter. Flera av alternativen är skadliga att äta och några kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Kan ni säga om några av de 17 alternativen påverkar hälsan?

– Jag tror faktiskt inte att vi kan säga någonting om det, säger Maria Wallin, toxikolog på Kemikalieinspektionen.

Fem av alternativen används på den svenska marknaden. Men det är bara två av dem som pappersbranschen har namngivit: bisfenol S och Pergafast 201. Vilka övriga tre kemikalier som används i kvittopapper i Sverige vet man alltså inte.

Den tyska papperstillverkaren Mitsubishi Hitec Paper har vägrat att svara Kemikalieinspektionen.

– Vi ger våra kunder tydlig information om vilka alternativ vi har, men vi gör det inte offentligt, säger Claudia Vogel på Mitsu­bishi Paper.

Två papperstillverkare har hittat sätt att svara Kemikalieinspektionen utan att avslöja för mycket till sina konkurrenter. Tyska Papierfabrik August Koehler har gett informationen till sin återförsäljare i Sverige, som sedan har vidarebefordrat den till myndigheten. Finska Jujo Thermal har uppgett vilka kemikalier de använder, men har bett Kemikalieinspektionen att inte avslöja vilka de är.

Det amerikanska naturvårdsverket, EPA, har startat ett projekt för att utvärdera riskerna med alternativen.

Skadligt och hormonstörande

De alternativ till bisfenol A som man säkert vet finns på den svenska marknaden är bisfenol S och Pergafast 201.

Bisfenol S är skadlig för vattenlevande organismer och enligt några studier hormonstörande.

Pergafast 201 är giftig för vattenlevande organismer och har i en studie kopplats till effekter på lever och njurar hos djur.