Energi

Nya energisystemet delar värme mellan husen

Femton hus i Medicon Village i Lund ska förses med ett nytt värmesystem, som innebär att de delar på värme och kyla via lågtempererat vatten som leds i plaströr. Foto: Eon
Femton hus i Medicon Village i Lund ska förses med ett nytt värmesystem, som innebär att de delar på värme och kyla via lågtempererat vatten som leds i plaströr. Foto: Eon
Det nya kontorshuset i Medicon Village blir ett av de första som får testa det nya energisystemet. Här syns Erik Jagesten, fastighetschef för Medicon Village, Fredrik Rosenqvist från Eon och Mats Leifland, vd för Medicon Village. Foto: Eon Foto: Eon
Det nya kontorshuset i Medicon Village blir ett av de första som får testa det nya energisystemet. Här syns Erik Jagesten, fastighetschef för Medicon Village, Fredrik Rosenqvist från Eon och Mats Leifland, vd för Medicon Village. Foto: Eon Foto: Eon
Per Rosén är upphovsmannen till det nya energisystemet.
Per Rosén är upphovsmannen till det nya energisystemet.
Den nya programvaran som sköter kommunikation och styrning i systemet har testats i liten skala på värmepumpen i Eons kontor i Malmö
Den nya programvaran som sköter kommunikation och styrning i systemet har testats i liten skala på värmepumpen i Eons kontor i Malmö
Fredrik Rosenqvist. Foto: Linda Nohrstedt
Fredrik Rosenqvist. Foto: Linda Nohrstedt
Per Rosén.
Per Rosén.

Ett mikronät för värme och kyla. Men helt utan förbränning. Så beskriver Eon sitt nya energisystem, som ska installeras i Lund.

Publicerad

Femton hus i Lund ska dela på värme och kyla med hjälp av lågtempererat vatten som leds i oisolerade plaströr i marken. Husen blir de första som testar Eons nya energisystem, som kallas Ectogrid efter engelskans ord ”ectothermal” för växelvarma djur.

Systemet ska kunna ersätta nät för både fjärrvärme och fjärrkyla. Och till skillnad från fjärrvärmenät finns ingen stor produktionsanläggning där till exempel sopor bränns för att generera värme. I stället ska behovet av värme och kyla balanseras mellan de olika byggnader som ingår i Ectogrid-nätet.

Vattnet som leds mellan byggnaderna kommer att hålla mellan 5 och 40 grader. Det är betydligt lägre än de 90-100 grader som fjärrvärmenät normalt brukar ha.

Men 40 grader är inte en tillräckligt hög temperatur för element och kranvatten. Därför måste varje byggnad som ingår i nätet ha en vattenvattenvärmepump som kan höja temperaturen i vattnet som leds ut till husets element och kranar.

Läs mer:

Systemet ska installeras i företagsbyn Medicon Village från årsskiftet. Först ut blir ett kontorshus som byggs just nu, därefter kommer utbyggnaden att ske successivt. Värmepumpar och kylmaskiner ska installeras i husen och plastledningar grävs ner i marken mellan byggnaderna.

Värmepumparna drivs av el, men totalt sett räknar Eon med att energibehovet för området kommer att minska. I dagsläget köper Medicon Village 10 GWh värme och 4 GWh kyla varje år. När Ectogrid är färdigbyggt räknar Eon med att det ska räcka med 3 GWh per år. Resterande 11 GWh ska balanseras mellan de olika byggnaderna.

Idén till Ectogrid kläcktes av Eonmedarbetaren Per Rosén. Han har länge arbetat med fjärrvärmenät och ville effektivisera energisystemet så att det inte skulle kräva så hög temperatur, högt tryck och ta så stort utrymme i anspråk i marken.

– På många ställen är det jättetrångt. Det finns avloppsledningar och elkablar och fiberkablar. Att tråckla sig igenom ett gytter av rör, det är inte roligt, säger han.

Läs mer:

I ett vanligt fjärrvärmenät måste vattnet hålla en hög temperatur, runt 90 grader, när det leds från produktionsanläggningen för att det ska vara minst 65 grader när det når husen som ligger längst bort.

– Jag ville också bli av med de stora centrala pumparna som pumpar ut vattnet med högt tryck för att det ska nå den sista kunden. De närmaste kunderna får alldeles för högt tryck, så där måste ventiler strypa trycket. För de husen gör pumparna ett onödigt arbete, berättar Per Rosén.

Tanken med Ectogrid är att det ska vara ett växelvarmt nät. Varje värmepump tar den värme den behöver och vattnet, som nu är något svalare, fortsätter till nästa hus. Om alla hus behöver värme samtidigt faller temperaturen i vattnet ner mot 5 grader.

Men det är inte säkert att byggnadernas behov av värme och kyla kommer att passa ihop vid alla tillfällen. Därför ska Eon också installera en ackumulatortank om 150-200 kubikmeter. Där kan varmvatten lagras för att användas senare. Om vattnet i tanken blir för varmt kan värme släppas ut via fläktar till luften.

– Målsättningen med ackumulatortanken är att klara dygnsvariationerna, säger Fredrik Rosenqvist, chef för affärsinnovation på Eon.

För att även kunna hantera säsongsvariationerna planerar Eon att bygga ett geolager, som både kan leverera värme och kyla. Men det blir i ett senare skede, sannolikt om ett par år.

Läs mer:

Alla värmepumpar, kylmaskiner och elmätare som ingår i Ectogrid-nätet i Medicon Village ska vara uppkopplade till molnet. Via Eons nya programvara Ectocloud ska data om användarnas beteenden samlas och kombineras med prognoser om väder och uppgifter om tillgång på förnybar el. På så sätt ska elektriciteten användas där den behövs mest.

Om många elbilar behöver laddas får värmepumparna vänta ett par timmar. Eller så kan husen värmas upp i förväg, så att elektriciteten senare kan gå till bilarna.

Eon har sökt 21 patent som rör Ectogrid. Men förutom programvaran bygger hela systemet på befintlig teknik. Det nya är hur komponenterna kombineras.

– Vi tror jättemycket på tekniken och tror att den kommer att gå på export, säger Fredrik Rosenqvist.

Energimyndigheten har stöttat projektet med 7,5 miljoner kronor.

Definition av mikronät

Begreppet mikronät avser vanligen ett småskaligt elektriskt nät som kan drivas isolerat, i så kallad ödrift, eller anslutet till ett överliggande kraftnät. Ibland kan mikronät också innefatta en värmeenergikomponent, så att de kan leverera både elektricitet och värme.