Energi

Ny Tekniks egen el-karta ökar

Ny Tekniks kartläggning över småskaliga elproducenter växer. Nu har du chansen att bli den femhundrade personen som rapporterar hur du producerar din egen el.

Publicerad

Ny Teknik har fått stor respons på vår kartläggning över privatpersoner som producerar sin egen el. En knapp månad efter att enkäten öppnade på nyteknik.se så har 499 läsare rapporterat sin elproduktion.

Enkäten är fortfarande öppen – och du har chansen att bli den femhundrade personen som deltar. Hjälp oss att göra kartläggningen så fullständig som möjligt!

Det här visar statistiken hittills:

• 451 läsare har solceller, 70 vindsnurra och 42 har annan elproduktion, t ex en vattenkraftturbin. Några har både solceller och vindsnurra, vilket förklarar att summan av antalet solceller och vindkraftverk är större än det totala antalet svarande.

• En stor majoritet, 70 procent matar ut elöverskottet på elnätet.

• 32 procent får rörligt pris för sin el, 25 procent får ett fast pris medan 17 procent nettodebiterar, vilket innebär att elen de matar ut på nätet kvittas mot den el de förbrukar. 17 procent, får ingen ersättning alls för elen de matar ut, och resterande nio procent vet inte om de får betalt eller inte.