Energi

Ny rapport: Svensk solel kan ökas

Solceller kan skapa tio procent av all den elektricitet som används i Sverige. Det bedömer Energimyndigheten. Men då behövs ett nytt skatteavdrag, bättre kunskap och enklare regler.

Publicerad

Under måndagen lämnar Energimyndigheten över ett förslag till nationell strategi för ökad användning av solel till regeringen.

I dagsläget står solceller för ytterst lite av den totala elanvändningen i Sverige. Den totala installerade solcellskapaciteten producerar ungefär 120 GWh per år, vilket motsvarar cirka 0,08 procent av den totala elanvändningen.

Energimyndigheten bedömer att det är möjligt att öka solelen till mellan fem och tio procent till år 2040. Men då måste flera hinder undanröjas.

– Många aktörer vi pratat med har påpekat att det är krångliga regelverk och mycket byråkrati för att få stöd till sin solcellsinstallation. Det bromsar viljan till att investera, säger Zinaida Kadic, projektledare på Energimyndigheten, i ett pressmeddelande.

Till exempel föreslår Energimyndigheten ett solrotavdrag i stället för investeringsstöd för privatpersoner.

– Det är ett bekant sätt att hantera skatteavdrag och väntetiden för att erhålla stöd kortas samtidigt väsentligt, säger Zinaida Kadic.

I strategin föreslås också att energiskatten justeras så att det gäller per anläggning i stället för juridisk person. Det är en ändring som har förespråkats av många, bland annat Kungälvs kommun.

Läs mer:

I våras föreslog Energimyndigheten även en samlad informationsplattform, certifiering av installatörer och ett möjligt borttagande av momsplikten för mikroproducenter.