Energi

Ny rapport: Södra Sverige kan inte hämta mer el från norr

Behovet av el växer. Men södra Sverige kan inte räkna med att kunna hämta mer el från norr, enligt en ny analys. Överskottet av elproduktion i Norrbotten kommer att krympa ”betänkligt.”

Publicerad Uppdaterad

Elproduktionen i Sverige sker till stor del i norra delen av landet och överförs till användare i syd. Men redan i dag har städer i södra och mellersta Sverige problem med elförsörjningen. Och behovet av el växer stadigt.

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Uppsala har fått ett regeringsuppdrag att rapportera om elförsörjningen i deras län. Under onsdagen presenterar de sina slutsatser.

Region Norrbotten och Region Västerbotten har låtit göra en egen analys för att komplettera länsstyrelsernas perspektiv. Enligt resultatet kan södra Sverige inte räkna med att kunna hämta mer el från Norrbotten och Västerbotten framöver eftersom det egna behovet kommer att öka kraftigt.

De elintensiva industriinvesteringarna som sker i Norrbotten och Västerbotten kommer att förbruka mycket av det överskott som finns i dag.

– Det är viktigt att alla intressenter förstår att det inte finns så mycket ledig kapacitet här som man kan tro. Elförsörjningsfrågorna måste in i all samhällsplanering och de kan inte vänta, säger Nils-Olov Lindfors, regionråd för Centern, i ett pressmeddelande.

Hybrit kräver mycket el

Stålindustrins pilotanläggning Hybrit i Luleå, som syftar till att ta fram en fossilfri tillverkningsmetod, är ett exempel på en satsning som kräver mycket el. Även gruvnäringen arbetar på att elektrifiera brytningen av järnmalmen.

I Skellefteå i Västerbotten byggs också den elkrävande batterifabriken Northvolt, som ska producera battericeller till framtidens elbilar.

Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Foto: Northvolt
Northvolts batterifabrik i Skellefteå. Foto: Northvolt

Region Norrbotten konstaterar att etableringarna är viktiga för att Sverige ska nå klimatmålen. Men de behöver mycket el.

Även datacenter som förläggs i norr har stora behov av elförsörjning.

I det norra elområdet finns i dag ett överskott av el och en positiv effektbalans på cirka 3 000 MW. Men överskottet kommer att krympa framöver, enligt rapporten. Prognosen är ett ökat effektbehov under topplasttimmen för industri och näringsliv i området på som mest 2 400 MW till år 2028.

Då ska man ha i åtanke att Hybrit år 2028 fortfarande är i försöksfas, konstaterar Region Norrbotten.

Stålindustrins pilotanläggning Hybrit. Foto: Henrik Montgomery/TT
Stålindustrins pilotanläggning Hybrit. Foto: Henrik Montgomery/TT

Även om produktionen av vind- och vattenkraft kommer att öka i området kompenserar det inte för den ökade efterfrågan, enligt regionen.

– Vi säger inte att all el ska stanna här, men vi måste beakta våra egna behov. Ett enda projekt i Norrbotten kan kräva mer effekt än hela Storstockholm. Det är viktigt att inte begränsa den mycket goda utvecklingspotential som finns här, säger Nils-Olov Lindfors i pressmeddelandet.

I rapporten pekas på att regionnäten, och i viss mån även stamnätet, kan behöva byggas ut. Och de långa ledtiderna för utbyggnad av elnät, som kan uppgå till 10 år, klassas som ett påtagligt hinder för utveckling.