Energi

Ny mätteknik varnar i förväg

I dag upptäcks föroreningar först när folk blir sjuka, som i fallet med utbrottet i Östersund. Men med ny teknik kan faran upptäckas i tid.

Publicerad

<p>Vid Tekniska Verken i Linköping testas en elektronisk tunga, utvecklad vid Linköpings universitet. Den ska varna om vattenkvaliteten plötsligt förändras. </p> <p>Sensorsystemet har lärt sig känna igen avvikelser i vattnet. </p> <p>- Den kan också lära sig att känna igen olika typer av ämnen, säger Anna Lövsén, chef för division vatten.</p> <p>Om testerna faller väl ut kan ett nätverk av sensorer placeras ut på strategiska platser i det 73 mil långa vattenledningsnätet.</p> <p>- Med ett sådant system i drift skulle vi kunna gå ut med riktade varningar, säger Anna Lövsén.</p> <p>En annan typ av realtidsmätare, som räknar partiklar i vattnet med hjälp av laser, utvecklas av Stockholmsföretaget Predect. När instrumentet upptäcker en avvikelse, slår det larm via mobila system eller över internet och tar samtidigt automatiskt ett vattenprov. </p> <p>Den här tekniken används bland annat i Motala.</p> <p>Även bioteknik används för övervakning av vatten. </p> <p>På Chalmers utvecklar doktoranden Johan Åström ett instrument, som med hjälp av dna-analys avslöjar om avföring i vatten kommer från människa eller idisslande djur.</p>