Energi

Nu ska Stockholms biogas bli flytande

Scandinavian Biogas får 135 miljoner kronor i stöd för att bygga kapacitet att förvätska sin gas. Därmed upptar den bara en sjättedel så stor volym som om den vore komprimerad.

Publicerad

Scandinavian Biogas, med den före detta statsministern Göran Persson som ordförande, driver två anläggningar i Stockholmsregionen för tillverkning av biogas. Den totala produktionskapaciteten uppgår till drygt 300 GWh komprimerad gas. Det motsvarar ungefär 15 procent av all förnybar gas som produceras i Sverige i dag. 

Naturvårdsverket har nu beviljat bolaget investeringsstöd om 135 miljoner kronor genom Klimatklivet, berättar Scandinavian Biogas i ett pressmeddelande. 

235 GWh förvätskad biogas

Pengarna ska gå till att bygga ut produktionskapaciteten samt göra det möjligt att förvätska gasen. I flytande form kräver bränslet bara en sjättedel av den volym som motsvarande energimängd komprimerad biogas. Tekniken underlättar transporter och möjliggör även längre räckvidd för tunga fordon.

Totalt kommer de båda anläggningarna få en kapacitet att förvätska 235 GWh biogas per år. 

– Investeringsbidraget visar att Klimatklivet tror på vår kompetens, och att vi har finansiell styrka att fullfölja projekten. Detta är helt i linje med affärsområde Sveriges omställning till flytande biogas. Vi ser en markant ökad efterfråga på flytande biogas både från nationella och europeiska kunder”, säger Michael Wallis Olausson, affärsområdeschef för Scandinavian Biogas Sverige, i ett uttalande.

Det framgår inte av pressmeddelandet med hur mycket produktionskapaciteten för tillverkning av biogas ska öka. Ny Teknik söker bolaget. Planen är att dra igång projektet under året.

Fakta: Scandinavian Biogas

Bolaget driver fyra anläggningar i världen. 

Henriksdal, Stockholm: Uppgradering av rågas från avloppsverket till biogas av drivmedelskvalitet. Kapacitet: 225 GWh komprimerad gas per år. 

Södertörn: Tillverkning och uppgradering av biogas från matavfall, gödsel med mera. Kapacitet: 80 GWh komprimerad gas per år. 

Skogn, Norge: Världens största anläggning för produktion av flytande biogas från fiskavfall och slam. Kapacitet: 125 GWh förvätskad gas per år. 

Ulsan, Sydkorea: Tillverkning av biogas genom rötning av matavfall. Kapacitet: 70 GWh rågas per år.