Nu ökar fokus på jämställdheten

2016-07-05 10:25

Andelen kvinnor i energibranschen står stilla. 2007 utgjorde kvinnorna 23 procent av branschens anställda. 2014 hade den siffran inte ökat. ”Vi måste synliggöra snedfördelningen för att kunna öka jämställdheten”, säger Lina Palm i nätverket Kraftkvinnorna.

Samtidigt som energibranschen växer så det knakar står jämställdheten stilla. En ny rapport som analyserar företagen i den svenska energibranschen visar att andelen kvinnor inte har ökat under de senaste åren. Färre än en fjärdedel av cirka 68 000 anställda i de drygt tusen företag som har undersökts är kvinnor.

– I åldern 20–29 år har antalet kvinnor till och med minskat, säger Samuel Strömgren vid Energy Competence Center, ECC, en av författarna till rapporten om energibranschen som Vinnova presenterade förra veckan.

Snedfördelningen har flera orsaker. De tekniska utbildningslinjerna har fortfarande en anmärkningsvärt låg andel tjejer. På treårigt tekniskt gymnasium är fortfarande bara 16 procent av eleverna flickor och på vissa högskoleutbildningar, till exempel elektroteknik, är andelen tjejer ännu lägre.

– Bilden av energisektorn som en smutsig och grabbig bransch kan nog leva kvar, trots att verkligheten har förändrats, säger Samuel Strömgren. I dag är energibranschen ett av de snabbast växande högteknologiska samhällsområdena med utveckling av interaktiva, digitala system och en infrastruktur som berör människors vardag.

Läs mer:

Läs mer: Energiministern: ”Blandad grupp ger bäst idéer”
Energibranschen lockar inte unga kvinnor.

 

Vinnovas rapport visar att energisektorn växte med 14 procent under perioden 2007–2014. Företagen inom förnybar energi växte med 60 procent och kärnkraftens ekonomi ökade med 20 procent under samma period, vilket kanske inte alltid speglas i medierna.

– Samtidigt ökar medelåldern och det visar sig att branschen under de här åren har haft en tendens att anställa äldre och erfarna människor, vilket kan ha motverkat inflödet av unga kvinnor, säger Samuel Strömgren.

Lina Palm vid nätverket Kraftkvinnorna tror dock på ett förestående genombrott för andelen kvinnor i energisektorn. Kraftkvinnorna arrangerar ett seminarium om jämställdhet i energibranschen, tillsammans med Ny Teknik, i Almedalen.

– Ledande företrädare inom branschen har uppmärksammat problemet, och att man inte längre kan lämna halva befolkningen utanför ett så vitalt samhällsområde. Nu ökar fokus på frågan.

Kraftkvinnorna bildades för ett år sedan som ett ideellt nätverk, bland annat för att synliggöra framgångsrika kvinnor i branschen.

– Goda förebilder är avgörande när unga människor väljer utbildning och karriärer, säger Lina Palm, som arbetar som politisk rådgivare vid företaget Uniper.

– I höst kommer vi att utse årets kraftkvinna, ytterligare ett sätt för oss att synliggöra och visa på kvinnliga förebilder inom Energisverige. Nomineringsprocessen kommer att vara öppen. Jag tror att frågan om jämställdhet i energibranschen håller på att lyfta och att andelen kvinnor kommer att öka under kommande år.

Kraftkvinnorna...

...är ett nätverk med syfte att synliggöra och lyfta kompetenta kvinnor i energibranschen.

...arbetar för att motverka bristen på erfarna kvinnor i branschen.

...bildades 2015.

...har en lista över kunniga kvinnor i energibranschen, tillgänglig för rekryterare, konferensarrangörer, med flera.

Mer information på kraftkvinnorna.se

Lars Krögerström

Debatt