Energi

Nord Stream ska leta fler bomber i havet

Nord Stream får möjlighet att leta efter minor och sjunkna bomber på ett större område på havsbottnen längs med de planerade gasledningarna i Östersjön. Regeringen sa i dag torsdag ja till nya undersökningar.

Publicerad

– Nord Stream fick bastning i miljöprövningen när det gällde att undersöka havsbotten efter riskmaterial, säger Frank Nilsson, pressekreterare hos näringsminister Maud Olofsson.

– Nu får de ett förlängt och utökat tillstånd att leta efter minor och krigsmateriel av regeringen, fortsätter han.

Enligt Frank Nilsson ska Nord Stream nu utöka undersökningen av havsbottnen med ”ett hundratal meter på varje sida om de planerade gasledningarna”.

Bland annat måste det fartyg som lägger ut kablarna kunna ankra säkert längs med den korridor där gasledningarna planeras dras fram.