Energi

Nedgången i svensk elförbrukning tilltar

Elproduktion vid avfallskraftvärmeverk i Malmö. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT
Elproduktion vid avfallskraftvärmeverk i Malmö. Arkivbild. Foto: Johan Nilsson/TT

Elförbrukningen i Sverige fortsatte ned i december. Och jämfört med höstmånaderna har minskningstakten tilltagit, enligt statistik från Svenska kraftnät.

Publicerad

I december sjönk den samlade förbrukningen med 8,2 procent jämfört med december året före, eller 1 600 MW, vilket är ungefär lika mycket som 1,5 kärnkraftsreaktorer producerar normalt sett.

Korrigerat för kalender- och temperaturskillnader var minskningen i årstakt fem procent i september, 6,3 procent i oktober och 6,0 procent i november, jämfört med motsvarande månader året före.

Störst var nedgången i Sydsverige, elområde 4, där elpriset vanligtvis är dyrast, minus 12,6 procent eller 430 MW i december.

Mer i detalj är minskningen ännu större vid höglasttimmarna, morgon och eftermiddag (klockan 8-11 respektive 16-19), vilket är särskilt viktigt eftersom det är då belastningen på elsystemet är som störst, enligt Svenska kraftnät.

"Kan vi hålla fast vid denna förbrukningsminskning kommande vintermånader, samtidigt som det förbättrade läget på de europeiska energimarknaderna och högre tillgänglighet i produktionsanläggningarna ligger fast, minskar risken för effektbrist", skriver Erik Ek, strategisk driftchef på Svenska kraftnät, i en kommentar.