Energi

Myndighet står fast – slutförvaret av kärnavfall är säkert

Varningsskylt för radioaktivitet.
Varningsskylt för radioaktivitet.

De nya forskningsrönen tillför inget nytt. Därmed ger Strålsäkerhetsmyndigheten i praktiken regeringen bakläxa för att skjuta upp beslutet om slutförvaret av kärnavfallet vid Forsmark.

Publicerad

Det har blåst en del kring regeringens hantering av frågan om slutförvaret av använt kärnbränsle i Östhammars kommun. Kritiken går att sammanfatta som att regeringen förhalar beslutet om att säga slutgiltigt ja till slutförvaringen och i förlängningen hota den framtida kärnkraftsproduktionen.

I somras beslutade regeringen att dela upp frågan i två eftersom klockan tickar. Regeringen sa ja till ett utbyggt mellanlager av använt kärnbränsle i Oskarshamn – ett lager som håller på att bli fullt. Samtidigt ska säkerheten kring slutförvaret vid Forsmark granskas ytterligare eftersom regeringen anser att det finns frågetecken.

Ja igen

Alla relevanta myndigheter liksom kommunen, Östhammar, där bränslet ska grävas ner, har sagt ja sedan länge – det är tillräckligt säkert.

Regeringen ville dock köra ett varv till. Nya forskningsrön pekade på osäkerheter, var förklaringen, och handlar om kopparkapselns förmåga att på lång sikt innesluta det använda kärnbränslet. Men nu skriver regeringens egen expertmyndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, i sitt remissvar till regeringen att de nya studierna inte ändrar något.

"Vår slutsats är att de två studierna inte innehåller fakta som gör att vi behöver ändra vår bedömning att SKB:s (Svensk Kärnbränslehantering) ansökan har förutsättningar att uppfylla våra föreskriftskrav", skriver Lisa Ranlöf, tillförordnad enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), i en kommentar.

Redan beaktat

Resultaten från studierna är något som SSM redan tidigare har beaktat, skriver den.

Regeringen bad också i remissen om en granskning av de så kallade LOT-försöken, fältförsök som genomförts under lång tid vid Äspö-laboratoriet. Inte heller det föranleder någon ändrad syn på säkerheten, enligt SSM.

Någon ytterligare redovisning av de försöken är därmed inte nödvändig, anser myndigheten.

I remissrundan har bara SSM och Kärnavfallsrådet ombetts att svara.