Energi

Mindre utsläpp från nanosilver i kläder

Antibakteriell behandling med silver i kläder riskerar att förgifta miljön när silverjoner släpps ut via tvättvattnet. Men silver i nanoform läcker färre nanopartiklar än mer traditionell silverbehandling, enligt forskning i Schweiz.

Publicerad

Forskare vid det schweiziska institutet Empa har i laboratorium tvättat textilier behandlade med silver i nanostorlek och i mer konventionell form, till exempel silverjoner, silverklorid eller metalliskt silver.

Sedan har tvättvattnet analyserats. Resultatet  visade att de flesta konventionella silverbehandlingarna gav upphov till större totalt silverutsläpp och fler nanopartiklar än textilier som hade nanosilver.

När nanosilvret var inkorporerat inuti textilfibern, i stället för att sitta på ytan, gav det upphov till mindre silverutsläpp.

Forskarna drar slutsatsen att alla silverbehandlade textilier kan ge utsläpp av nanosilverpartiklar när de tvättas, oavsett om de har behandlats konventionellt eller med nanopartiklar. Därför anser de att nanosilver bör regleras på samma sätt som konventionellt silver.

Ulrike Frank, projektledare för silverutvärdering på Kemikalieinspektionen, tycker dock inte att Empa-studien säger något allmänt om nanosilver.

-Det är ingen definitiv substans, utan en rubrik för allt möjligt. Dessutom är utsläppet av silver inte bara beroende på formen av tillsatt silver, utan också på tillsättningsmetoden. Silvret kan vara olika fast bundet till materialet, säger hon.

Så vi kan inte blåsa faran över för silver i kläder så länge det finns i nanoform?

-Nej, det skulle jag inte skriva under på, säger Ulrike Frank.

När Kemikalieinspektionen för ett par år sedan analyserade  hur mycket silver som släpptes ut från silverbehandlade kläder fanns även en duk med nanobehandling med i underlaget. Efter tio tvättar hade den tappat 19 procent av sitt ursprungssilver.