Energi

Milstolpen: En terawatt vind- och solkraft installerad

Under sommaren nådde världen en terawatt installerad vind- och solkraft. Kostnaden förutspås fortsätta sjunka.

Publicerad

Världens klimatforskare är överens om att det är nödvändigt att minska beroendet av fossila energislag till förmån för förnybara diton för att hålla jordens uppvärmning i schack. Vind- och solkraft är viktiga komponenter i omställningen.

En milstolpe har nu nåtts sedan världen under sommaren fick sin första terawatt produktionskapacitet sol- och vindkraft installerad, enligt Bloomberg New Energy Finance (BNEF). Det innebär en 65-faldig ökning sedan år 2000 och en fyrdubbling sedan 2010.

I Sverige är den installerade produktionskapaciteten vindkraft betydligt högre än solenergin. Men på global skala är det jämnare. Vindkraften står för 54 procent och solenergin för 46 procent. Men det är den sistnämnda produktionsmetoden som är starkast på framfart. 2007 stod den för endast 8 procent.

Kostnaden för att installera denna första terawatt uppskattar BNEF till 2,3 biljoner dollar (drygt 20 000 miljarder svenska kronor eller 4,5 gånger Sveriges BNP). Nästa terawatt kommer dock att bli betydligt billigare än så: 1,23 biljoner dollar. Den förutspås vara installerad vid mitten av 2023, enligt BNEF.

Olja, kol och gas utgör fortfarande en överväldigande del i världens elproduktionsmix (se grafik i bildspelet ovan) även om alla dessa fossila energislag har en nedåtgående trend sedan några år tillbaka, till förmån för sol och vind. Observera att grafiken avser producerad elenergi och inte installerad effekt.