Energi

Miljörörelsen: Vänta med slutförvaret!

Vi behöver inte ha så bråttom med att gräva ned använt kärnbränsle. Vänta hellre in säkrare slutförvaringsmetoder, säger Miljörörelsens kärnavfallssekretariat Milkas i dag.

Publicerad

Milkas var i helgen värd för en internationell konferens om kärnavfallsfrågor med ett 60 deltagande forskare och aktivister från 11 länder.

Man antog ett uttalande som går emot den svenska metoden för slutlagring av det långlivade kärnavfallet, den så kallade KBS-3-metoden med kopparkapslar som omsluts av bentonitlera och förvaras i bergstunnlar 500 meter ned i marken.

"Japan väntar"
Den metoden anses inte säker under de 100 000 år som slutförvaret planeras för och Milkas säger i ett uttalande att det är angeläget att alternativa metoder studeras på ett seriöst sätt.

- Det brådskar inte att finna en säker metod. Stora kärnkraftsnationer som till exempel Japan räknar med att starta ett slutförvar tidigaste 2035. Detta stärker oss i vår åsikt att det inte finns någon anledning att redan nu förorda den undermåliga svenska KBS-metoden som enda alternativ, säger Göran Bryntze som var värd för konferensen.

"USA väntar"
Även några av de internationella energiforskarna, som talade på KVA-symposiet Energy 2050 i Stockholm i början av veckan, tycker också att man kan vänta med slutförvaret – av två skäl.

1. Vänta in den fjärde generationens kärnreaktorer som kan utnyttja det kvarvarande energiinnehållet i det kärnbränsle som redan använts en gång men som har 99 procent av sitt energiinnehåll kvar - och dessutom göra avfallet mindre farligt.

2. Vänta in ett absolut säkert sätt och säker plats för slutförvaring. Det är inte bråttom.

- Det är inga problem med att mellanlagra använt kärnbränsle en längre tid. Vi har torrlagrat kärnbränsle i stora cisterner sedan 1986 i USA.

- Det är fullt möjligt att torrlagra kärnbränsle i 60 år, sade professor Mujid Kazimit vid Center for Advanced Nuclear Energy Systems vid MIT i Boston, i sitt anförande i tisdags.