Energi

Miljontals svenskar bullerstörda

Drygt 1,7 miljoner svenskar är utsatta för buller från vägtrafiken. Det visar en ny studie från Naturvårdsverket.

Publicerad

Biltrafiken i Sverige ökar, och med det antalet svenskar som störs av buller. Det konstaterar Naturvårdsverket i en rikstäckande analys av hur många svenskar som är utsatta för vägtrafikbuller över 55 decibel A utomhus- sett som ett medelvärde under dygnets alla timmar.

Analysen omfattar data från år 2006. Jämfört med studien från år 2000 har den tunga trafiken ökat med 30 procent och biltrafiken med 10 procent. Samtidigt har befolkningen ökat tre procent.

Värst utsatta är boende i Stockholm, Göteborg och Malmö. Där har antalet personer som utsätts för buller ökat med cirka 50 procent, från 530 000 till 790 000.

Forskarna bakom studien konstaterar att trafikbuller ökar risken för högt blodtryck och hjärt- och kärlsjukdomar. Störd sömn leder också till produktionsbortfall och förlorad fritid. Totalt sett beräknas de samhällsekonomiska kostnaderna för bullret ha uppgått till 2,25 miljarder kronor år 2006.