Energi

Laser vässar vindkraften

En ny svensk laserteknik analyserar vinden på distans. Målet är att öka vindkraftverkens verkningsgrad och minska risken för haverier. 

Publicerad

Nystartade Windvector i Göteborg utvecklar en ny laserbaserad teknik för att analysera vinden innan den når vindkraftverket. På så vis minskar risken för haverier eftersom man hinner vinkla bladen när det kommer plötsliga vindkast. Man kan även öka verkningsgraden genom att vrida vindkraftverket i optimalt läge.

– Vi för diskussioner med flera stora tillverkare och elbolag. De är mycket positiva, säger Stellan Wickström som är medgrundare i bolaget.

I dagens vindkraftverk används så kallade anemometrar, som mäter vinden vid eller bakom snurran. Windvector mäter istället vinden upp till ett par hundra meter framför rotorbladen.

– När man ska optimera inställningar på rotorblad och turbinhus så är det en enorm fördel att kunna mäta något som kommer att ske och inte som i dag mäta något som redan har inträffat, säger Stellan Wickström.

Så här fungerar det. Företagets lasersystem placeras i snurrans topp, och laserstrålarna fokuseras några hundra meter framför rotorbladen. Där reflekteras strålarna av partiklar i vinden och ändrar våglängd tack vare dopplereffekten. Genom att analysera ljuset kan man få noggranna besked om vindens hastighet, riktning och turbulens.

Tekniken utvecklades ursprungligen inom det svenska försvaret. Tanken var då att lasersystemet skulle hjälpa artilleriet att mäta vinden på flera kilometers avstånd för att kunna rikta in granater. Att mäta med laser på så stora avstånd visade sig vara alltför kostsamt. I höstas startades Windvector för att utveckla en produkt för vindkraft i stället.

Företaget finansierades i veckan med 300 000 kronor i Vinnovas och Energimyndighetens Vinn Nu-program. Nu ska företaget ta fram en prototyp, och nästa år ska en färdig produkt finnas framme enligt planerna.

Det finns fler aktörer i vindkraftsbranschen som satsar på lasermätning på distans. Försök pågår i USA och i Danmark, men Stellan Wickström känner inte till några kommersiella system på marknaden.