Energi

Läsarna oeniga om luftburen värme

LÄSARKOMMENTARER. Artikeln om temperaturproblemen i Familjebostäders hus Skogskarlen engagerar Ny Tekniks läsare. Systemet med luftburen värme har både motståndare och förespråkare.

Publicerad

Över 70 läsare har kommenterat artikeln om familjen Pontén/Lindbergs kalla lägenhet.

Signaturen Hyresgästen skriver att han eller hon bor i ett nybyggt passivhus med luftburen värme. Likt familjen Pontén/Lindberg har Hyresgästen också problem med kalla golv.

Läsaren Bernt föreslår att felet i Hyresgästens bostad kanske är att han har bytt till LED-lampor och då inte får tillräckligt tillskott från belysningen.

Signaturen Ragnar Rök skriver att hela idén med passivhus är att hyresgästerna eller ägarna ska vara aktiva, typ småspringa eller göra åkarbrasor.

Signaturen Fjölmås påstår att luftburen värme är omöjligt att få till i praktiken, eftersom det krävs kraftigt luftinblås för att värma rummet. ”Jag skulle vilja påstå att vi har att göra med ett klassiskt fall där kartan (uträkningen) inte stämmer med verkligheten.”

Jan Ivarson skriver att han har jobbat som VVS-ingenjör och kallats ut till några bostäder där man hade problem med luftburen värme. ”Det var en sorglig syn”, skriver han och berättar att luftflödena hade dimensionerats enligt ventilationsbehovet, inte värmebehovet. Han vet inte hur dagens system är utformade men har svårt att se fördelarna med luftburen värme.

Björn håller med om att luftvärme är problematiskt och ofta leder till temperaturskillnader mellan golv och tak.

Men Pelle menar att luftburen värme kan fungera ypperligt om det är rätt utfört. Hans granne har luftburen värme som transporteras under golven och kommer ut i luftspalter under fönstren.

Läsaren Anders konstaterar att felen i fastigheten Skogskarlen beror på bristande kunskap hos konstruktörerna.

Signaturen Bygge bo tycker att Familjebostäder har en hel del att lära innan de blir kompetenta byggare med ny teknik och uppmanar byggare att undvika experiment i full skala.

Stefan häpnar över att man inte har lärt sig att isolera hus, fördela värme och få komplexa system att jobba med varandra. "Problemet är inte att man inte kan. Problemet är att man inte bryr sig”, anser han.

Läsaren Björn tror dock att folk bryr sig, men att sökandet efter billiga lösningar har lett till olyckliga kompromisser.