Energi

Lagstiftning mot bisfenol A föreslås vid relining

Erik Gravenfors.
Erik Gravenfors.

Den hormonstörande kemikalien bisfenol A kan läcka från dricksvattenrör som har renoverats med så kallad reliningmetod. Nu övervägs därför ett förbud mot kemikalien.

Publicerad

Relining innebär att man i stället för att byta ut gamla rör förser dem med en ny invändig beläggning. Men det hormonstörande ämnet bisfenol A har visat sig kunna läcka från epoxibeläggningen till dricksvattnet.

I en undersökning som Boverket, Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen har låtit genomföra hittades bisfenol A i dricksvattnet hos 8 av 22 lägenheter där rören hade relinats. I varmvattnet påvisades bisfenol A i 16 lägenheter.  Undersökningen gjordes inom ramen för det regeringsuppdrag som de tre myndigheterna har fått.

Myndigheterna har gjort en preliminär riskbedömning av resultaten och är överens om att de ska föreslå någon form av lagstiftning mot användning av bisfenol A vid relining av dricksvattenrör.

Exakt hur den lagstiftningen ska se ut är dock inte klart ännu. Det kan bli ett totalförbud för bisfenol A i material som kommer i kontakt med dricksvatten, eller så blir det endast en begränsning i form av en högsta angiven halt som sådana material tillåts läcka till dricksvatten.

I vilken lag som regleringen ska föreslås är inte heller beslutat än. Både bygglagstiftningen och dricksvattenlagstiftningen diskuteras.

Halterna som uppmättes i undersökningen var som högst 1 mikrogram bisfenol A per liter dricksvatten och 60 mikrogram per liter varmvatten. Det är relativt lågt i förhållande till det säkra dagliga intag på 50 mikrogram per kilo kroppsvikt och dag som har lagts fast av EU:s livsmedelsmyndighet Efsa.

Men Kemikalieinspektionen har räknat fram en betydligt lägre halt, 0,8–1 mikrogram bisfenol A per kilo kroppsvikt och dag, som ska vara säker att få i sig. Myndigheten har nämligen tagit hänsyn till ett 40-tal djurstudier som har påvisat hälsoeffekter vid låga doser. Dessa studier har Efsa inte beaktat eftersom man anser att de inte håller tillräckligt god kvalitet.

-Även om de inte är perfekta, så är mängden evidens övertygande, säger Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen.

Det är framför allt försiktighetsprincipen och det faktum att barn är extra känsliga för att utsättas för bisfenol A som gör att de tre myndigheterna tycker att lagstiftning mot kemikalien behövs vid relining.

-Dricksvatten får maximalt bidra med 20 procent av det dagliga intaget och då tangerar det högsta uppmätta värdet av bisfenol A på kallvatten den referensdos som vi har räknat fram. Dessutom finns det en uppenbar risk att dricksvattnet blir kontaminerat av varmvattnet, säger Erik Gravenfors.

I dagsläget används emellertid inte bisfenol A vid relining av dricksvattenrör. Av de två företag som tidigare utförde sådana renoveringar har det ena gått i konkurs och det andra har bytt till en bisfenolfri beläggning. Men det förminskar inte behovet av reglering, enligt de tre myndigheterna.

-Just nu har den svenska marknaden självreglerat sig, kan man säga, men om du i Malmö vill renovera med relining är det inget som hindrar att man ringer ett telefonsamtal över sundet och anlitar en dansk aktör. Det finns danska aktörer som jobbar med bisfenol A, säger Erik Gravenfors.

De tre myndigheterna ska redovisa sina förslag till regeringen i december.

Bisfenol A

Bisfenol A är en östrogenliknande kemikalie som misstänks kunna skada fortplantningsförmågan. I djurstudier har man även sett en påverkan på hjärnans utveckling och en ökad känslighet för bröstcancer och fetma.

I amerikanska studier på människor har man också hittat samband mellan exponering av bisfenol A och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Underlaget från studier på människor anses dock inte tillräckligt omfattande för att kunna dra några säkra slutsatser.