Energi

Låga priser sänke för klimattekniken

Gävleföretaget Solarwave är med och renar vatten på Wame Dakawa Shool i Morogoro i Tanzania. Projektet är godkänt för att ingå i klimatkompensationssystemet CDM. Foto: Niclas Lövfelt
Gävleföretaget Solarwave är med och renar vatten på Wame Dakawa Shool i Morogoro i Tanzania. Projektet är godkänt för att ingå i klimatkompensationssystemet CDM. Foto: Niclas Lövfelt

Miljömötet i Doha i Qatar gav inga nya åtaganden om att minska utsläpp av växthusgaser. Det magra resultatet påverkar en av de viktigaste mekanismerna för att bekosta teknikinvesteringar i utvecklingsländer.

Publicerad

FN:s miljökonferens slog fast att Kyotoprotokollet förlängs med åtta år. Därmed kan också i-länder som Sverige fortsätta tillgodoräkna sig utsläppsminskningar som sker genom investeringar i u-länder.

Mekanismen kallas CDM, Clean Development Mechanism. Systemet har bidragit till utsläppsminskningar på en miljard ton växthusgaser sedan 2005. Men det krävs att det finns en efterfrågan på de utsläppskrediter som blir resultatet av utsläppsminskningar. Ett problem är att priset på krediter har sjunkit kraftigt på grund av låg efterfrågan.

I Doha tog inga länder på sig nya åtaganden om att minska sina utsläpp. Däremot beslutades att även länder som inte ingår i Kyotoprotokollets förlängning kan få köpa CDM-krediter, vilket kan göra att efterfrågan inte helt planar ut.

Innovationsföretaget Solarwave i Gävle har installerat tio vattenrenare drivna med solkraft på sjukhus och skolor i Tanzania. Nu minskas koldioxidutsläppen med 300 gram per liter vatten som renas, jämfört med när vattnet kokades på vedeldade spisar.

I somras blev projektet CDM-godkänt. Projektet är litet, men Solarwave är ett exempel på hur teknikföretag med hjälp av CDM kan få ut sina produkter till nya kunder.

– Det här blir ett sätt för kunder att finansiera köp av våra produkter, vilket ger oss en större potentiell marknad. Det blir en annan kanal för oss, säger vd Johan Wennerberg.

Tanken var att projektet skulle växa. Men det låga priset på utsläppskrediter har bromsat det.

– Vi är beredda att skala upp. Men vi får se hur prisutvecklingen ser ut framöver.

Svenska klimatföretaget Tricorona arbetar med att utveckla CDM-projekt. Susanne Haefeli-Hestvik, teknisk direktör, anser att CDM är det bästa sättet att sprida miljöteknik.

– Det har fungerat mycket bättre än alla alternativ. Tekniköverföring handlar om att privata företag ska dela med sig av sin teknik, i CDM kan de göra det och få betalt. Men efterfrågan måste öka, säger hon.

Systemet skapar teknikinvesteringar

Clean development mechanism är en av Kyotoprotokollets flexibla mekanismer.

Sverige har beslutat att en tredjedel av landets utsläppsminskningar till 2020 ska ske i andra länder. Det motsvarar cirka 40 miljoner ton växthusgaser.

Sedan starten 2005 har Sverige hittills tecknat sig för 14,6 miljoner ton till en kostnad av 1,2 miljarder kronor.

CDM har sedan 2005 lett till att investeringar på 150 miljarder dollar gett utsläppsminskningar på totalt 1 miljard ton växthusgaser.