Energi

Kräver stopp för ny gasledning i Östersjön

Gasledningen Nordstream kommer upp ur Östersjön, här vid tyska Greifswald. Foto: Nordstream
Gasledningen Nordstream kommer upp ur Östersjön, här vid tyska Greifswald. Foto: Nordstream

Sju EU-stater med Polen i spetsen kräver att EU-kommissionen stoppar bygget av den nya ledningen för rysk gas i Östersjön, Nordstream 2.

Publicerad

Inför mötet mellan EUs regeringschefer om några veckor har den nya polska regeringen skickat en skrivelse till EU-kommissionen för att denna ska hjälpa till att stoppa bygget av ännu en gasledning för rysk gas till Tyskland.

Med den existerande dubbelledningen Nordstream, som stod klar hösten 2012, finns kapacitet att föra över 55 miljarder kubikmeter rysk naturgas per år från ryska Vyborg till tyska Greifswald.

I somras kom diskussionen åter upp om att fördubbla kapaciteten med hjälp av ännu en dubbelledning, kallad Nordstream 2. En sådan ledning skulle kunna stå klar 2019.

Protesterna nu gäller på vilket sätt den ryska gasen ska transporteras till Västeuropa. Med ännu en gasledning i Östersjön minskar behovet av de stora transitledningarna genom Ukraina och Polen.

För Ukrainas del handlar det om uteblivna transitavgifter värda två miljarder euro, för Slovakien om 400 miljoner euro.

Från Tysklands sida framhålls att det handlar om ett kommersiellt projekt där beslutet helt ligger hos ryska gasjätten Gazprom och de västeuropeiska aktörerna, däribland Eon och Shell.

Inte heller EU-kommissionen har några befogenheter att stoppa ledningen, möjligen kan man försvåra för en utbyggnad av ledningsnätet på kontinenterna, som i fallet med det nu nedlagda projektet Southstream.

Men till EU-mötet nu i december finns det enligt bedömare viktigare frågor på dagordningen, som risken för ett brittiskt utträde ur unionen och flyktingfrågan. Nordstream 2 kommer knappast att finnas på dagordningen.