Energi

Kraftbolag får höjda kärnavfallsavgifter

Oskarshamns kärnkraftverk. Foto: TT
Oskarshamns kärnkraftverk. Foto: TT

Kärnkraftsbolagen Ringhals och OKG får räkna med höjda avgifter till Kärnavfallsfonden framöver. Skälet är att man stänger flera reaktorer tidigare än planerat.

Publicerad

Som en konsekvens av att energibolagen planerar stänga fyra reaktorer de kommande åren, får de nu räkna med höjda avgifter till Kärnavfallsfonden, enligt Ekot. Medlen i fonden finansierar bland annat kostnaderna för avfall och slutförvaringen.

Avgifterna till fonden räknas fram baserat på hur mycket el som reaktorerna producerar.

I dag är avgiften 4 öre per producerad kilowattimme. Den höjdes från 2 öre i december i fjol.

- Stängningarna får stor effekt på hela finansieringssystemet eftersom mängden producerad el som avgiftsberäkningarna bygger på, minskar framöver, säger Annika Åström, som är chef för enheten för finansiell kontroll på SSM, till Ny Teknik.

Oskarshamns kraftgrupp, OKG, som vill stänga reaktor 1 och 2 har angett olika tänkbara scenarion för när detta ska ske de kommande åren till SSM, uppger hon.

Tidigare har bolaget sagt att O1:an ska stängas 2017-2019 och att det saknas ekonomiska förutsättningar för att driva O2:an efter 2020.

När det gäller Ringhals har ägarna uttalat att Ringhals 1 och Ringhals 2 kommer att tas ur drift 2020 respektive 2019.

Inbetalningarna till Kärnavfallsfonden ska täcka de framtida avfallskostnaderna för samtliga reaktorer.

I dag vilar systemet på en beräknad produktionstid som utgår från att varje reaktor är i drift i 40 år. Om reaktorn passerat 40-årsstrecket plussar man på med sex år. De nya besluten i energibolagens styrelser om förtida stängning innebär totalt mellan 7 till 10 färre produktionsår.

- Vi anser att det finns god grund att ompröva avgiften för åren 2015 till 2017 och skriver nu på ett yttrande till regeringen, som fastställer avgifterna, säger Annika Åström.

Forsmarks kraftgrupp har inte annonserat ändrade planer för deras tre reaktorer, och drabbas inte av den nu planerade höjningen, enligt Annika Åström.

Vid sidan av effekten av stängningarna granskar SSM i höst också de beräkningsmodeller som industrins kärnavfallsbolag Svensk kärnbränslehantering, SKB, använder för att beräkna kommande års avgifter till fonden och som ska ligga till grund för nästa avgiftsprognos, kallad Plan 2016.