Energi

”Kopparkapslarna blir den viktigaste frågan”

Kopparkapsel med insats av segjärn där det använda kärnbränslet ska inneslutas. Foto: Ny Teknik
Kopparkapsel med insats av segjärn där det använda kärnbränslet ska inneslutas. Foto: Ny Teknik
Johan Swahn, MKG. Foto: MKG
Johan Swahn, MKG. Foto: MKG

Domstolen bör inte ge klartecken för metoden KBS-3, anser Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning.

Publicerad

När förhandlingen om ett svenskt slutförvar av använt kärnbränsle startar på tisdagen finns Naturskyddsföreningen och MKG, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, på plats som några av de viktigaste motparterna.

MKG och Naturskyddsföreningen kommer att yrka på att domstolen i sitt yttrande till regeringen avstyrker slutförvarsmetoden KBS-3.

– Jag tror att det är rätt stor chans att domstolen tar till sig våra argument. Domstolen ska iaktta försiktighetsprincipen, och om det pågår en kontrovers i en fråga ska domstolen vara försiktig, säger Johan Swahn, kanslichef på MKG.

Läs mer:

Kritiken handlar framför allt om att kopparkapslarna som det använda kärnbränslet ska inneslutas i inte kommer att klara sig i 100 000 år, som SKB påstår i sin ansökan.

– Kapslarna kommer att börja läcka inom 1 000 år. För tio, femton år sedan trodde man att kapslarna inte skulle påverkas eftersom det är en syrefri miljö i berget. Men nu känner man till att vattnet i berget påverkar kopparkapslarna, och gör att det blir korrosion trots att det inte finns syre där, säger Johan Swahn.

Läs fler artiklar om svenskt slutförvar här!

MKG har lyft fram en annan slutförvarsmetod, där det använda kärnbränslet läggs i metallkapslar på ett mycket större djup, ner till 5 000 meter.

– Kopparkapslarna blir nog den viktigaste frågan, säger Johan Swahn.

MKG är ett samarbete mellan Svenska Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna, och Opinionsgruppen för säker slutförvaring. MKG finansieras med stöd av Kärnavfallsfonden, som också bekostar allt förvar av kärnavfall i Sverige genom avgifter från kärnkraftsbolagen.