Energi

Konstgjorda energi-ön blir nav i jättevindparken

Illustration av konstgjord energiö. Foto: Kima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Öns storlek blir inledningsvis 120 000 kvadratmeter. Foto: Christian Charisius/dp a/picture alliance

Danmark kommer allt närmare att förverkliga idén med energiöar i Nordsjön och Östersjön. Öarna blir nav i stora havsbaserade vindkraftsparker.

Publicerad

Redan för flera år sedan presenterades idén om att bygga konstgjorda öar i Nordsjön för storskalig elproduktion från havsbaserad vindkraft. Ny Teknik skrev både 2017 och 2018 om planerna, där Danmark, Nederländerna och den statliga nederländska elnätsoperatörern Tennet var viktiga parter. Då var siktet inställt på en ö vid Doggers bankar.

Nu ser planerna ut att ta kliv närmare mot att bli verklighet. Nyligen kom danska regeringen överens med åtta av de övriga partierna i folketinget om att gå vidare med bygget av två energiöar, en i Nordsjön och en i Östersjön.

Ön i Nordsjön får en storlek som inledningsvis är tänkt att bli 120 000 kvadratmeter. Det blir det största byggprojektet i Danmarks historia, rapporterar Reuters.

Ön ska ligga 80 kilometer utanför Jylland utmed Danmarks västkust och ska omges av till en börjar 200 vindkraftverk. Senare kan antalet utökas till 650. Anläggningen är tänkt att tas i drift  2033 och man räknar då med att den installerade effekten ska ligga på 3 GW.

”Flytande gröna bränslen”

Elen ska distriubueras till Danmark och andra länder runt Nordsjön, som Storbritannien, Tyskland och Nederländerna.

På ön ska det finnas anläggningar för energilagring samt produktion av ”flytande gröna bränslen”, enligt danska klimat-, energi- och förssörjningsdepartementet – som sedan transporteras i undervattensledningar till länderna vid Nordsjön. Det nämns också vätgasproduktion med elektrolysörer.

Projekten ska drivas i samverkan mellan statliga och privata aktörer, enligt departementet.

Projektet är en del i Danmarks åtagande för att minska sina utsläpp av växthusgaser med 70 procent, med utgångspunkt från 90-talets nivåer. Kostnaden för att bygga ön förväntas landa på omkring en miljard danska kronor – motsvarande 1,36 miljarder svenska kronor.

Konstgjord ö i Östersjön?

EU siktar på att en huvuddel av energiförsörjningen kommer från förnybara källor inom ett årtionde – och ambitionen är att den havsbaserade vindkraften till år 2050 ska vara 25 gånger så stor som den är i dag.

Landet har även planer på att bygga ännu en konstgjord ö i Östersjön, i närheten av Bornholm.

Enligt danska klimat-, energi- och försörjningsdepartementet ska de två energiöarna ha en kapacietet på tillsammans 12 GW fullt utbyggda.