Energi

Kolkraften ökar i Sverige

(UPPDATERAD). Den svenska användningen av kolkraft ökade kraftigt under 2013, visar statistik från Statistiska centralbyrån.

Publicerad

- Det är en förväntad men ändå tragisk konsekvens av regeringens politik. De har skapat en situation där kol indirekt subventioneras, säger Åsa Romson, språkrör för Miljöpartiet.

Rapporten från SCB visar att el-, gas- och värmeverk står för den största procentuella ökningen av stenkol. Där har det skett en ökning med 40 procent jämfört med 2012, från 8723 terajoule till 12184 terajoule.

- Det visar att regeringens politik att ta bort koldioxidskatten inte har fungerat. För svensk del skulle de ha gått alldeles utmärkt att använda oss av biogas från skogsindustrin i stället. Tekniken finns redan, men vissa värmeverk behöver byta ut sina pannor, säger Åsa Romson.

Koldioxidskatten för värmeverk togs bort 2013 i och med regeringens budget som presenterades hösten 2012. Åsa Romson tycker att regeringen nu borde återinföra koldioxidskatten så att priset på kol ökar.

- Handeln med utsläppsrätter har varit ineffektiv att sätta ett pris på kol. Det fungerar helt enkelt inte. Därför är regeringens politik olycklig. Nu är priset för billigt och indirekt har politiken fungerat som en subventionering av kol. Det skapar problem i konkurrensen med biobränslen, säger hon.

- Jag hade trott att vi nu skulle ha kommit till en punkt där vi blivit kvitt kolet. Om spelreglerna på marknaden hade sett ut som de gjorde 2010 hade vi nästan så gott som varit kvitt kolet. Nu ökar det i stället och det är den misslyckade politiken det beror på.

Miljöminister Lena Ek kan inte minnas att någon koldioxidskatt har tagits bort. Hon hänvisar istället till energiminister Anna-Karin Hatt, som tidigare försvarat att ta bort koldioxidskatten. Istället ska utsläppen reglerar med handel av utsläppsrätter. På sin blogg skriver hon” För mig är det en viktig reform, som kommer leda till att vi kan få mer klimatsmart kraftvärme i Sverige.”

Lena Ek menar att koldioxidutsläppen kommer att minska i och med att alla statliga bolag ska ha hållbarhetspolicys.

- Sverige använder en liten mängd kol. Vattenfall förvärvade det senaste kolkraftverket under den senaste S-regeringen. Då gick utsläppen upp från noll till hundra miljoner ton. Vattenfall ska minska utsläppen med två tredjedelar till 2020. Det är en tydlig beställning från riksdag och regering. De statliga bolagen ska styras genom ägardirektiv och inte av regeringen.