Energi

Klart för slutförvar i Finland

Klartecken för finskt slutförvar vid den finska Östersjökusten norr om Åbo. Foto: Jussi Partanen
Klartecken för finskt slutförvar vid den finska Östersjökusten norr om Åbo. Foto: Jussi Partanen
Foto: Posiva
Foto: Posiva

Den finska strålsäkerhetscentralen STUK godkänner den finska kärnkraftsindustrins ansökan. Det innebär klartecken för att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle vid kärnkraftverket Olkiluoto, beläget vid den finska Östersjökusten norr om Åbo.

Publicerad

Finland och Sverige utgår båda från samma metod att slutförvara använt kärnbränsle i stora tunnlar 400-500 meter ner i urberget.

Det radioaktiva kärnbränslet förvaras i stora järn/koppar-kapslar som sänks ned i djupa hål i tunnlarna. Runt kapslarna läggs tjocka lager med bentonitlera som ytterligare ett skydd och slutligen, när alla hål i en tunnel är fyllda, försluts hela tunneln med bentonitlera.

Den här metoden går under namnet KBS3 och har tre skyddsbarriärer mot radioaktiv strålning - kapseln, leran och berget.

Den finska kärnkraftsindustrins avfalls bolag Posiva ansökte den 28 december 2012 hos den finska strålsäkerhetshetsmyndigheten STUK om att få bygga ett slutförvar i berget i anslutning till kärnkraftverket Olkuluoto.

Posiva har redan sprängt sig ned till det djup som behövs för att bygga ett slutförvar och förlagt sin forskning i samma bergsanläggning, som går under namnet Onkalo.

Och nu säger STUK i ett utlåtande till den finländska regeringen den 11 februari att "den inkapslings- och slutförvaringsanläggning som Posiva har planerat kan byggas så att den blir säker".

I Sverige har kärnkraftsindustrins avfallsbolag SKB gått en annan väg. Man har förlagt forskningen i ett berg vid Oskarshamns kärnkraftverk men ansökt om att få bygga ett slutförvar i anslutning till Forsmarks kärnkraftverk.

Innan den svenska regeringen, på rekommendation av strålsäkerhetsmyndigheten SSM, sagt ja till SKB:s ansökan kan inte sprängningarna i Foirsmark påbörjas.

SKB lämnade in sin ansökan om slutförvar till svenska strålsäkerhetsmyndigheten SSM den 16 mars 2011, alltså nästan två år före Posiva.

Ändå kommer SSM:s svar på ansökan att dröja ytterligare två år.

I en debattartikel i DN den 12 februari skriver Mats Persson, generaldirektör för SSM, och Ansi Gerhardsson, chef för enheter för slutförvaring, att det återstår mer analysarbete innan SSM kan rekommendera regeringen att godkänna SKB:s ansökan.

"Vi avser att lämna vårt samlade yttrande till regeringen under 2017", skriver SSM-cheferna i DN Debatt-artikeln.

Miljörörelsens kärnkraftsgranskning MKG var snabbt ute med kritik till den finska strålsäkerhetsmyndighetens snabba beslut att ge klartecken till att Posiva ska få börja bygga slutförvaret.

MKG skriver i ett pressmeddelande att man är djupt orolig för "den lättsinniga bedömningen som gjorts av den finska myndigheten".

Men MKG säger samtidigt att man är medveten om att det finska projektet kan komma att stoppas i framtiden om de svenska myndigheterna gör en annan bedömning när deras analys är klar.

Läs om den uppmärksammande dokumentärfilmen Into Eternity, som handlar om det finska slutförvaret och utspelas i Onkalotunnlarna. (Länk)