Energi

Kinas sol-motorväg snart klar

Foto: IC / People Daily China
Foto: IC / People Daily China
Foto: IC / People Daily China
Foto: IC / People Daily China

En motorväg – och samtidigt en solcellspark. Det är vad man bygger i den kinesiska staden Jinan. Förhoppningen är att vägen ska kunna ladda bilar – och generera energi till kringliggande fastigheter.

Publicerad

Kinas större städer plågas av dålig luftkvalitet. Ett exempel är Jinan, som utgör landets transportnav. För de sju miljoner innevånarna är partikelproblemen enorma – faktum är att Jinan är en av de städer i landet som har den mest förorenade luften. Men snart kan det bli lite bättre, detta då man som bäst håller på att bygga en ny typ av ringled.

Jinan South Ring Expressway är ingen vanlig motorväg. Nej, här har man skippat traditionella byggmaterial och satsat på något helt nytt. Vägen är nämligen byggd för att kunna ta tillvara på solenergin.

Solcellsvägen byggs i tre lager. Den översta är en slags transparent betong som har liknande struktur och egenskaper som vanlig asfalt. Mellanlagret består av solpaneler. Bottenskiktet är till för att separera solpanelerna från den underliggande jorden.

Läs mer:

Exakt vilka solpaneraler som används har ännu inte avslöjats, men enligt statlig media ska de tåla vikter upp till mellanklass-lastbilar. Därtill är förhoppningarna att man inom kort ska kunna integrera fler finesser såsom induktionsladdning av elbilar, eller funktioner för autonom körning i vägarna.

Den nya solvägen i Jinan är nu på två kilometer, och om man lyckas få tekniken att fungera enligt planen så kommer konceptet att sprida sig. Det finns dock en hel del kritik riktad mot dessa solcellsvägar, inte minst kring hur kostnadseffektiva de är – men detta har inte hindrat forskningen kring dem.

Läs mer:

Projektet i Kina är inte unikt i sitt slag. I Holland har man byggt en sol-cykelled, och i Frankrike har man en teststräcka i Normandie – med ett ambitiöst mål om att bygga hela 100 mil solmotorväg.

Därtill finns det åtskilliga ”kombinationstester” där man försöker få solceller att dubbelarbeta. Exempel på detta finns i Japan, där man har svampodling i skuggan av solpanelerna. I Indien skuggas kanaler med solceller (för att förhindra avdunstning) – och i Kina har man en gigantisk solfarm (700 MW) där man odlar druvor under.