Energi

Kemijätte öppnar två anläggningar för elbilsbatterier

Foto: BASF
Foto: BASF

Kemiföretaget BASF planerar att öppna två fabriker där en nyckelkomponent till litiumjonbatterier ska tillverkas. Produktionen i Schwarzheide ska redan från start motsvara cirka 400 000 rena elbilar per år.

Publicerad

Europas batteriproduktion har legat på efterkälken, men nu räknar analytiker med att kontinenten kommer köra förbi USA. I sin analys 2019 förväntade sig Bloomberg New Energy Finance att den europeiska produktionen av litiumjonbatterier kommer att nå 198 gigawattimmar till 2023.

BASF miljardinvesterar nu i sin produktion av aktiva katodmaterial till elbilsbatterier. I Tyskland kommer tillverkningen att ske vid bolagets existerande anläggning i Schwarzheide.

Till detta kommer en fabrik i Harjavalta i Finland, och produktionen ska vara i drift i båda länderna 2022. Tillverkningen utgör ett av flera steg i kemijättens satsning för att backa upp värdekedjan för den europeiska tillverkningen av elfordon.

Kapacitet motsvarande 400 000 rena elbilar

Kapaciteten i den tyska anläggningen sägs redan från start motsvara cirka 400 000 rena elbilar per år. Schwarzheide-fabriken ska samtidigt ha en design och infrastruktur som gör det möjligt att snabbt skala upp produktionen. Schwarzheide ska stå som förlaga för fabriken i Harjavalta.

– Anläggningarna i Finland och Tyskland kommer att förse våra kunder med en pålitlig tillgång till anpassade, nickelrika aktiva katodmaterial som finns nära deras europeiska produktionsanläggningar. Med de här investeringarna i Finland och Tyskland kommer BASF att vara den första leverantören med en lokal tillverkningskapacitet på dagens tre huvudmarknader: Asien, USA och Europa, säger Peter Schuhmacher, chef för BASF:s katalysdivision i ett uttalande.

Använder gasdrivna ångturbiner

I Schwarzheide-fabriken använder man i dagsläget gasdrivna ångturbiner men säger att förnybara energikällor planeras börja användas fram tills drifttagandet. Harjavalta-fabriken ska använda energi från vattenkraft, biomassa och vind. Detta ska ge en produktion med låga utsläpp av växthusgaser, enligt BASF.