Energi

Karlshamns kommun säger ja till ryska rör

Karta över Nordstreams dragning. Grafik: Jonas Askergren
Karta över Nordstreams dragning. Grafik: Jonas Askergren

Kommunstyrelsen i Karlshamn säger ja – med klar majoritet – till att lagra rören för gasledningen Nordstream 2.

Publicerad

(Artikeln har uppdaterats)

– Bedrövligt att regeringen varit så senfärdig, säger Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark.

– Partiet vill påskynda en lagändring.

Kommunstyrelsens ordförande Per-Ola Mattsson (S) har arbetat för att komma överens med regeringen om att möjliggöra affären – och i går sade utrikesminister Margot Wallström att regeringen inte har några invändningar. I eftermiddags röstade tio ledamöter ja till affären och därmed fick Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet med sig Miljöpartiet.

– Mycket olyckligt och bekymmersamt för Karlshamn, men framför allt för Sverige och EU, säger oppositionsrådet Magnus Gärdebring (M) till TT.

Moderaterna röstade nej liksom en av Sverigedemokraternas två ledamöter. Den andre avstod.

Samtidigt framhåller försvarsminister Peter Hultqvist att regeringens säkerhets- och försvarspolitiska analys kvarstår, det vill säga att projektet påverkar svenska försvaret. Men han hänvisar nu till det åtgärdsprogram som ska sjösättas med Försvarsmakten, Tullen, Kustbevakningen, Polisen och Säkerhetspolisen i samarbete med Karlshamns kommun.

– Det är ett program som ger insyn i projektet, men detaljerna kan jag inte gå in på av sekretesskäl. Det kan handla om många typer av åtgärder, säger Hultqvist.

Läs mer:

TT: Har det lagligt inte varit möjligt för regeringen att kliva in och ta över den här frågan?

– Vi har en lagstiftning i landet som går ut på att det är det kommunala självstyret som styr de här sakerna. Sen har vi tittat på hur snabbt man eventuellt kan införa en annan typ av lagstiftning och det kräver en process som i det här fallet inte varit praktiskt möjlig. Nu ska vi titta på lagstiftningen som jag tycker är för svag, säger Peter Hultqvist.

TT: Så varken skyddslagen eller expropriationslagen skulle gälla i dag?

– Nej, det här har vi tittat på och bedömningen är att det inte är till fyllest i nuläget. Expropriation är något som tar lång tid dessutom, säger Hultqvist.

Moderaternas försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark är kritisk till beskedet från Karlshamn.

– Svensk säkerhetspolitik har i det här fallet avgjorts av kommunstyrelsemajoriteten i Karlshamn och inte av Sveriges regering. Det är bedrövligt och beklagligt att Peter Hultqvist och Margot Wallström inte kunnat övertyga sina partikamrater om detta, säger han till TT.

Läs mer:

Regeringen borde ha agerat mycket tidigare för att själv kunna styra denna fråga, anser Wallmark.

– Hela Nordstream-ärendet präglas av en saktfärdighet och senfärdighet. Regeringen drar hela tiden benen efter sig. Det här har varit känd materia i över ett år. Man kunde ha prövat lagstiftningsvägen långt tidigare, säger han.

Moderaterna vill att riksdagens försvarsutskott tar ett initiativ för en lagändring som skulle göra det möjligt för regeringen att ta över när situationer som Nord Stream uppstår.

– Det innebär att man skyndsamt ska titta på lagstiftningen och så snart som möjligt komma med förslag som skulle kunna ändra lagstiftningen och se om man kan göra något här och nu med den nuvarande lagstiftningen, säger partiets försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark (M).

Nordstream 2 ägs av sex olika företag

Naturgas-pipeline som ska dras mellan St Petersburg-regionen i Ryssland till den tyska Östersjökusten.

Längd: 1 200 km, två rör belagda med betong läggs ut, öster om Gotland.

Kapacitet: Båda rören har tillsammans en årlig överföringskapacitet på 55 miljarder kubikmeter naturgas.

Ägarna är ryska Gazprom 50 procent, samt bolagen BASF/Winstershall 10 procent, Engie 10 procent, Uniper 10 procent, OMV 10 procent och Shell 10 procent.

Byggnationen väntas pågå i två år med start 2018.