Energi

Kall fusion ska ge en megawatt i Aten

Ingenjör Andrea Rossi, t v, och professor Sergio Focardi demonstrerar sin 'energikatalysator' för ett femtiotal inbjudna forskare och journalister i en industrilokal i Bologna den 14 januari i år. Foto: Frederico Borella
Ingenjör Andrea Rossi, t v, och professor Sergio Focardi demonstrerar sin "energikatalysator" för ett femtiotal inbjudna forskare och journalister i en industrilokal i Bologna den 14 januari i år. Foto: Frederico Borella

– Vi inviger ett värmeverk på en megawatt i Aten i höst. <br/>Det uppger Andrea Rossi, uppfinnaren av ”energikatalysatorn” som nyligen visades i Italien och som möjligen bygger på kall fusion.

Publicerad

(English version of this article here).

– Här i fabriken har vi hundra reaktorer som den vi visade upp, nästan klara. Problemen handlar nu om tillstånd, men jag räknar med att värmeverket i Aten kommer att invigas i september eller oktober, säger Andrea Rossi från Miami i USA.

(Uppdatering: Läs vår intervju med det grekiska företaget Defkalion Green Technologies här).

Demonstrationen av energikatalysatorn, som Andrea Rossi kallar den, gjordes i Bologna i mitten av januari, under kontroll av oberoende observatörer vid Bolognas universitet.

Under någon timme producerade den omkring 10 kilowatt nettoeffekt, utifrån ett gram nickelpulver och vätgas under tryck. Uppfinnarna räknar med en tillgänglig energi motsvarande 517 ton (vi har noterat att beräkningen bör ge 517 kg – vi återkommer . Rossi har nu bekräftat att detta är en felskrivning.) olja per gram nickel.

I sin rapport sammanfattar fysikforskaren Giuseppe Levi:

"Mängden effekt och energi som producerades under de båda experimenten är verkligen imponerande och, tillsammans med det självgående tillståndet som nåddes under det första experimentet, kan det indikera att systemet fungerar som en ny typ av energikälla".

(Läs vår intervju med Giuseppe Levi här).

Problemet var att observatörerna inte fick titta in i den slutna behållaren. Ändå anser Giuseppe Levi att förbränning som energikälla är osannolik.

En möjlig förklaring är ett slags kall fusion mellan nickel och väte, även om uppfinnaren Andrea Rossi och hans rådgivare professor Sergio Focardi säger sig sakna en klar teori. Officiellt.

– Sanningen är dock annorlunda. Jag har mycket precisa idéer om de teoretiska aspekterna. Men de är så nära knutna till industrihemligheten att jag ännu inte vill avslöja dem.

NyT: Den svenska fysikern Hanno Essén som Ny Teknik pratat med har hypotesen att det kan röra sig om lösgjorda elektroner med relativistisk hastighet (nära ljusets) som bildar ett slags plasma (artikel av Essén här). Kan det stämma?

– Det är med säkerhet en mycket intelligent teori. Det visar att vi måste vara mycket försiktiga att visa något innan vi får patentet godkänt.

Andrea Rossi gjorde en patentansökan i sitt och sin frus namn i augusti 2008. Han väntar sig någon form av godkännande inom några månader.

– Vi måste se vilka delar av patentet som godkänns. Om centrala delar godkänns kan vi lugnt släppa industrihemligheterna, men om de avgörande delarna inte godkänns måste vi fortsätta att hålla tyst om dem.

– Det är klart, påpekar du säkert, att när vi väl börjar sälja produkten faller hemligheterna. Jag vet det också, men vi försöker utnyttja dem så långt möjligt. Sedan blir tekniken oundvikligen kopierad ändå, förr eller senare.

Han medger att demonstrationen med en hemlig burk skapat mycket osäkerhet.

– Därför hade jag gärna väntat.

Det tycks i stället ha varit Andrea Rossis vetenskapliga rådgivare sedan fyra år, professor Sergio Focardi som velat visa upp resultaten.

– Jag hade gärna gjort det tidigare. Ni förstår, när man uppnår resultat är det tillfredsställande att sprida dem. Dessutom är jag 78 år och kan inte vänta så länge, säger Sergio Focardi.

Han nämner forskarna Martin Fleischmanns och Stanley Pons experiment kring kall fusion mellan palladium och tungt väte 1989 som start på historien. Själv arbetade han med italienaren Piantelli vid Sienas universitet, med nickel och väte.

– Vi fick små resultat – inte stora som nu – medan de som fortsatte med palladium och tungt väte aldrig sett någonting.

Och trots att inte ens Sergio Focardi vet exakt hur Andrea Rossis apparat är konstruerad är han övertygad om dess dignitet.

– Jag anser, ursäkta om jag säger det, att detta är den största upptäckten i mänsklighetens historia. För resultaten kommer att bli enorma. Ren energi till (nästan) noll kostnad.

NyT: Tror ni att det leder till Nobelpris?

– Om de ger oss Nobelpriset tycker jag att det är väl förtjänt. Men det är inte det som intresserar mig. Belöningar brukar jag ge mig själv.

Andrea Rossi är alltså konstruktören av apparaten. Endast han och de som arbetar med produktionen vid företaget Leonardo Corporation i Miami (grundat av Andrea Rossi 1997) vet exakt hur den är konstruerad.

Hemligheten ligger främst i material som på något sätt fungerar som katalysatorer.

– Det är den avgörande punkten som får den att fungera – inte på ett laboratorium någon sekund med någon watts utbyte, utan en apparat som producerar kontinuerligt. Att bara få nickel att reagera med väte är ingen nyhet, säger Andrea Rossi.

NyT: Vilken reaktion väntar ni er från exempelvis oljeindustrin?

– Oljeföretagen styrs av mycket intelligenta personer och jag väntar mig en intelligent reaktion. En reaktion som syftar till att integrera den här nya energikällan med andra. Vi bör inte tro att det är en mirakellösning som sopar undan alla andra – här kommer Stålmannen! Utan en som säkert är mycket viktig och som kommer att integreras med andra.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Redaktionen röstade mot apparaten

Ny Tekniks redaktion gjorde en snabb handuppräckning om Andrea Rossis värmeapparat. Resultat: Två tredjedelar tror inte på den.

– Jag känner mig hedrad av att en tredjedel är beredd att inte avfärda den direkt. Det är redan en hög andel. Det gläder mig, inte minst eftersom det rör sig om just Sverige som är i världsklass inom ingenjörskonst. Här i Bologna där man känner till vår apparat har vi mycket lägre procenttal, säger Andrea Rossi.

– Och det är helt normalt. När vetenskapen väl är strukturerad på vissa grunder kan den utvecklas, men bara baserat på viktig och robust skepticism – innan man ändrar i en bok verifierar man att det verkligen är välgrundat.

– Men det slutliga ordet har marknaden. När det väl finns installationer som fungerar kan man förstås säga att de inte fungerar i teorin – det är som med humlan som teoretiskt sett inte kan flyga. Men eftersom den inte har läst fysik flyger den ändå.

Demonstrerad i Bologna den 14 januari. Patentsökt: WO/2009/125444 Uppfinnarnas beskrivande artikel finns här. (Artikeln har inte godkänts av etablerade vetenskapliga tidningar, men är publicerad på Andrea Rossis egen sajt Journal of Nuclear Physics). I en metalltub på 1 – 2 liter med okända katalysatorer införs cirka ett gram 99,999 procent rent nickelpulver. Den trycksätts med vätgas till mellan 2 och 20 bar. Innehållet värms med elektrisk resistans med effekt cirka 1 kW, vilken sedan sänks till cirka 700 W. En reaktion startar som producerar 10 – 12 kW effekt, vilken i Bologna användes för att värma vatten till 101 grader. Under demonstrationen kokades 13 liter vatten bort på någon timme. Vid reaktionen bildas koppar – högre halter koppar än nickel har enligt Rossi påvisats efter reaktion. Observatörerna, som fick välja mätutrustning, konstaterade bland annat att:- de anslöt vätgastube till reaktorn själva- mindre än ett gram väte förbrukades- inga dolda anslutningar fanns Enligt patentansökan motsvarar den tillgängliga energin 517 ton (vi har noterat att beräkningen bör ge 517 kg – vi återkommer. Rossi har nu bekräftat att detta är en felskrivning.)  olja per gram nickel. Enligt Rossi kostar energikatalysatorn omkring 2.000 euro per kW effekt. Energikostnaden uppskattas till mindre än 1 cent/kWh. Energikatalysatorn kan seriekopplas för stegvis temperaturhöjning upp till cirka 500 grader C (vilket ger ångtryck på 55 bar för turbindrift), samt parallellkopplas för större energiutbyte. Tillverkas vid företaget Leonardo Corporations fabrik i Miami. Ytterligare tillverkning byggs enligt Rossi upp i Grekland. En kund – ett nybildat konsortium av energidistributörer – ska finnas i Grekland. Ytterligare två i USA. Kunderna ska sälja energikatalysatorn i Europa och USA. Andrea Rossi, grundare av och teknikchef vid Leonardo Corporation, får royalty på försäljning. Sergio Focardi har ett kommersiellt avtal med Andrea Rossi. Leonardo Corporations huvudverksamhet är elgeneratorer drivna med vegetabilsk olja, samt framställningen av drivmedlet. Verksamheten knyter an till Andrea Rossis tidigare produktion av biodiesel (se nedan). - - - - Andrea Rossi Född 3 juni 1950 Teknologie doktorFilosofie magisterexamen (Dottore Magistrale in Filosofia) från Università degli studi di Milano 1975 (korrigering pga av missförstånd vid översättning). Examensuppsats på relativitetsteori. Var med företaget Petroldragon under 80-talet pionjär inom biodiesel. Den producerades ur återvunnet organiskt hushålls- och industriavfall. Verksamheten blev illegal 1987 genom en ändring i italienska regler för avfallshantering. Andrea Rossi, som då blev ruinerad, anser att det fanns en koppling till italienska maffians intresse för avfallshantering (se italienska Wikipedia samt Rossis egen sajt: ingandrearossi.com). - - - - Sergio Focardi Född 6 juli 1932 Professo emeritus i experimentell fysik vid Università di Bologna. Har forskat inom experimentell fysik på stark, svag, elektromagnetisk samt gravitationell växelverkan. Författare till ett dussintal böcker inom fysik samt drygt 70 vetenskapliga artiklar.