Energi

Jättesatsning på biogas skrivs ner till 0

Tankning av biogas. Foto: Andreas Apell / SCANPIX
Tankning av biogas. Foto: Andreas Apell / SCANPIX

Göteborg Energi skriver ner värdet på jättesatsningen Gobigas till 0 kronor. Bakom beslutet står sjunkande marknadspriser på fossila bränslen och avsaknad av statliga stöd till biogasproduktion

Publicerad

Gobigas i Ryahamnen i Göteborg är världens första storskaliga anläggning för att göra biogas genom förgasning av skogsrester. Den första gasen tillverkades i december 2014.

Nu skriver ägaren, kommunalt ägda Göteborgs Energi ner värdet på anläggningen till 0. Det innebär en nedskrivning med 850 miljoner kronor.

Bakom beslutet står de sjunkande priserna på fossila bränslen som påverkar biogaspriset. Branschen efterlyser också stöd från politiskt håll

- För att vända situationen och om vi ska få en fossiloberoende fordonsflotta till 2030 krävs tillräckligt långsiktiga politiska styrmedel, men hittills har vi inte sett några sådana, säger Cecilia Erdalen, pressansvarig Göteborg Energi.

Nedskrivningen påverkar inte produktionen enligt projekt- och anläggningschef Freddy Tengberg.

- Sedan den 25 augusti levererar vi kontinuerligt gas till gasnätet med en kvalitet som till och med överträffar specen, säger han.

Sedan starten i december 2014 har det varit en del inkörningsproblem. Personalen har periodvis varit hårt pressad.

- Att det skulle bli inkörningsproblem är något vi räknat med och vi ökar nu bemanningen, säger Freddy Tengberg.

Än så länge används träpellets som bränsle men i början av nästa år kommer man att gå över till skogsrester. I processen förgasas bränslet vid ungefär 880 grader i en syrefri miljö. Då bildas syntesgas, en blandning av vätgas, kolmonoxid och koldioxid samt cirka tio procent metan.

Syntesgasen omvandlas i flera processteg där tjära och svavel tas bort. Därefter omvandlas gasblandningen stegvis till 95-procentig biometan, som även kallas biogas.

- Förgasningen körs nu på 100 procents kapacitet och metaniseringen på mellan 80 och 85 procents och vi jobbar på att öka även den till 100, säger Freddy Tengberg.

Gobigas har totalt kostat cirka 1,5 miljarder kronor att bygga, varav Energimyndigheten skjutit till 222 miljoner.