Energi

Jättefabrik skapar bilbränsle av skog

Svensk biogas
Ungefär 1,6 terawattimmar biogas producerades från sammanlagt 242 anläggningar i Sverige år 2012.
Råvarorna var i huvudsak avfall, exempelvis avloppsslam, källsorterat matavfall och avfall från livsmedelsindustrin.
I slutet av år 2012 fanns det ungefär 44 000 gasfordon i Sverige.
Det såldes fordonsgas, motsvarande 1 426 gigawattimmar. Cirka 60 procent var biogas, för resten var naturgas.
 Fakta: Biogasportalen, gasbilen.se
Svensk biogas Ungefär 1,6 terawattimmar biogas producerades från sammanlagt 242 anläggningar i Sverige år 2012. Råvarorna var i huvudsak avfall, exempelvis avloppsslam, källsorterat matavfall och avfall från livsmedelsindustrin. I slutet av år 2012 fanns det ungefär 44 000 gasfordon i Sverige. Det såldes fordonsgas, motsvarande 1 426 gigawattimmar. Cirka 60 procent var biogas, för resten var naturgas.  Fakta: Biogasportalen, gasbilen.se
Åsa Burman, projektchef och vd för Gobigas, som ägs av Göteborg Energi. Foto: Sören Håkanlind
Åsa Burman, projektchef och vd för Gobigas, som ägs av Göteborg Energi. Foto: Sören Håkanlind
Liselott Rydén, på Göteborg Energi, tar en närmare titt på anläggningen som ska börja leverera gas i februari. Foto: Sören Håkanlind
Liselott Rydén, på Göteborg Energi, tar en närmare titt på anläggningen som ska börja leverera gas i februari. Foto: Sören Håkanlind

Skogsrester in, fordonsgas ut. Nu tas världens första storskaliga produktion av biogas från förgasning i drift. Anläggningen ska försörja upp till 20 000 bilar med bränsle.

Publicerad

– Vi ska visa att det går att producera gas från skogsavfall i stor skala. Det är unikt, säger Åsa Burman, projektchef och vd för Gobigas, som ägs av Göteborg Energi.

Trots att det bara är en demonstrationsanläggning så gör den Göteborg Energi till Sveriges i särklass största biogasproducent.

Landets övriga cirka 240 anläggningar utvinner biogas genom rötning av framför allt avloppsslam och matavfall, råvaror som det börjar råda brist på. Göteborg Energi blir först med att i stället använda förgasning, en metod som lämpar sig för storskalig produktion.

Råvaran ska vara spill från skogsbruket, exempelvis grenar och toppar.

I full drift kan anläggningen producera 160 gigawattimmar gas per år, tillräckligt för att försörja mellan 15 000 och 20 000 bilar. Anläggningen blir därmed störst i världen på förgasning av biobränsle, enligt företaget.

Men Åsa Burman poängterar att tekniken ändå är beprövad. Mindre anläggningar finns i Güssing i Österrike och i Senden i Tyskland.

Så här går produktionen till:

Det kolhaltiga bränslet förgasas vid ungefär 880 grader i en syrefri miljö. Då bildas syntesgas, en blandning av vätgas, kolmonoxid och koldioxid samt cirka tio procent metan.

Syntesgasen omvandlas i flera processteg där tjära och svavel tas bort. Därefter omvandlas gasblandningen stegvis till 95-procentig biometan, som även kallas biogas.

Gasen matas direkt ut i det befintliga västsvenska gasnätet och hamnar till sist i gasfordonens tankar.

Den nya anläggningen ligger i Ryahamnen vid Älvsborgsbrons norra fäste i Göteborg.

Den har kostat cirka 1,5 miljarder kronor att bygga, varav Energimyndigheten skjutit till 222 miljoner.

Vid Ny Tekniks besök före jul råder full verksamhet i kontrollrummet. Produktionen skulle egentligen ha varit i gång, men starten är framskjuten efter lite småstrul. En fläkt nöp, läckor behövde tätas, murbruk måste bättras på i förgasaren.

Nu ska allt vara åtgärdat och i februari ska den första gasen börja levereras. I början kommer bränslet att vara träpellets. Först om två år är anläggningen redo att ta emot skogsavfall per lastbil – gasdriven förstås.

Den nya anläggningen är bara ett första steg. Göteborg Energi har som ambition att bygga en fyra till fem gånger så stor förgasningsanläggning på granntomten.

Upp till 1 000 gigawattimmar per år ska den ge, vilket skulle räcka till 100 000 gasbilar. Så många gasfordon finns inte i hela Sverige –antalet uppgick till drygt 44 000 i slutet av 2012.

– Visst, marknaden behöver växa rejält. Men användningen av gas till transporter ökar i världen på senare år, och vi hoppas även få leverera förnybar gas till processindustrin, säger Åsa Burman.

EU har lovat att stödja projektet med cirka 500 miljoner kronor. För att det ska bli verklighet måste flera förutsättningar vara uppfyllda.

– Vi måste visa att tekniken fungerar med tillräckligt bra prestanda, få finansiering och få lönsamhet i produktionen, säger Åsa Burman.

Lönsamheten är en stor utmaning. Gobigas biogas har inte en chans att konkurrera mot fossila bränslen utan stöd. Företagets råvara kostar ungefär lika mycket som oskattad bensin.

Den färdiga gasen är två till fyra gånger så dyr. Åsa Burman hoppas därför på nya politiska styrmedel, gärna den prispremie för biobränsle som föreslås i regeringens utredning för en fossiloberoende fordonsflotta.

– Vi missade tåget för vindkraft och solceller där Danmark och Tyskland tog ledningen. Men vi är duktiga på förgasning och har chansen att bli världsledande, säger hon.

Svensk biogas

25 km rör.

90 km kabel.

2 500 instrument.

4300 ventiler varav 400 styrda.

Totalt 130 pumpar, kompressorer, fläktar och transportörer.

Totalt 200 torn, reaktorer, värmeväxlare, tankar och behållare.

Kapaciteten är 20 megawatt biogas.

Årsproduktion är 160 ­gigawattimmar gas. Därutöver ger anläggningen 50 gigawattimmar fjärrvärme.

Ungefär 1,6 tera­wattimmar biogas producerades från sammanlagt 242 anläggningar i Sverige år 2012.

Råvarorna var i huvudsak avfall, exempelvis avloppsslam, källsorterat matavfall och avfall från livsmedelsindustrin.

I slutet av år 2012 fanns det ­ungefär 44 000 gasfordon i Sverige.

Det såldes fordonsgas, motsvarande 1 426 gigawattimmar. Cirka 60 procent var biogas, för resten var ­naturgas.

 Fakta: Biogasportalen, gasbilen.se