Energi

Ja till nytt finskt kärnkraftverk

Så ska nya kärnkraftverket i Pyhäjoki se ut. Foto: Fennovoima
Så ska nya kärnkraftverket i Pyhäjoki se ut. Foto: Fennovoima
Foto: Fennovoima
Foto: Fennovoima

Finlands regering godkände i dag ett nytt kärnkraftverk, cirka 15 mil från svenska fastlandet. Ministrar från De Gröna lämnar regeringen i protest.

Publicerad

Med rösterna 10 mot 7 sa den finska regeringen i dag ja till energibolaget Fennovoimas planer på ett kärnkraftverk cirka 15 mil öster om Sveriges Norrlandskust.

Kärnkraftverket kommer att byggas på en halvö, Hanhikivi, nära byn Pyhäjoki, i Norra österbotten, i Finland, av den ryska leverantören Rosatom - ungefär i höjd med Skellefteå på svensk sida.

Den ryskdesignade tryckvattenreaktorn ska stå klar 2024, och får en effekt på 1200 MW.

Fennovoima ägs av bolaget Voimaosakeyhtiö SF, som har en stor ägarkrets. Bland ägarna finns dotterbolag till svenska Boliden och stålkoncernen Outokumpu.

Rosatom har också köpt ut energibolaget Eon:s ägarandel, och äger nu en tredjedel av Fennovoima.

Att det just blev i närheten av byn Pyhäjoki, med 3 500 invånare, beror på att berggrunden i omgivningen anses mindre känslig för jordbävningar.

Den 12 september överlämnades protestlistor med tusentals namn från det svenska nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken till delar av den finska regeringen. Man ville att planerna skulle avslås.

-Argumentet för kärnkraftsverket var att de skulle bli mer självförsörjande på el, men det här blir ju det rakt motsatta. Finland blir mer beroende av Ryssland som kommer att styra anläggningen i mångt och mycket, säger Elisabeth Holmström, kontaktperson i Robertsfors för nätverket, nyligen till finska tidningen Vasabladet.

Bland de som nu lämnar den finska regeringen finns miljöminister Ville Niinistö, från De gröna.

Det nya kärnkraftsverket i Pyhäjoki blir Finlands sjätte planerade reaktor.

Två ryskbyggda reaktorer finns sedan tidigare Lovisa.

Ii Olkiluoto finns två svenskbyggda Aseaatom-reaktorer.

Ytterligare en reaktor håller på att byggas, av franska Areva i Olkiluoto, men är försenad.

Finlands regering bordlade i dag samtidigt Industrins Krafts (TVO:s) ansökan om att få förlängd tid för byggandet av en fjärde reaktor i Olkiluoto. Alltså Finlands sjunde reaktor.