Energi

Ikea satsar på svenskt kraftverk i Polen

Möbelfabriken i Zbaszynek. Foto: Ikea Industry Zbaszynek
Möbelfabriken i Zbaszynek. Foto: Ikea Industry Zbaszynek
Illustration av hur Meva Energys kraftverk kan se ut. Foto: Ikea Industry Zbaszynek
Illustration av hur Meva Energys kraftverk kan se ut. Foto: Ikea Industry Zbaszynek
Enligt tillverkaren är cyklonförgasaren utanför Piteå den första i världen. Foto: Maria Fäldt
Enligt tillverkaren är cyklonförgasaren utanför Piteå den första i världen. Foto: Maria Fäldt
Niclas Davidsson. Foto: Meva Energy
Niclas Davidsson. Foto: Meva Energy

Träspill från Ikeas jättelika möbelfabrik i Polen ska förgasas och omvandlas till el i ett nytt kraftverk på det egna fabriksområdet. ”Ikea har letat efter en teknik som kan hantera spånformiga bränslen”, säger Meva Energy, som ska leverera kraftverket.

Publicerad

Avtalet som har tecknats mellan Ikea Industry och Göteborgsföretaget Meva Energy innebär att kraftverket byggs innanför grindarna på Ikea Industrys allra största produktionsenhet, möbelfabriken i polska Zbąszynek.

– Den här affären är ett jättegenombrott för oss och vi har jobbat med den väldigt länge. Vi har diskuterat med Ikea sedan 2016, säger Niclas Davidsson, vd på Meva Energy, till Ny Teknik.

Kontraktet innebär att Meva Energy i tio år ska leverera el till Ikeafabriken och får betalt för att ta emot fabrikens träspill.

Rötter i forskning

Kraftverket får en effekt om 2,4 MW och väntas ge 17 GWh el per år till Ikeas fabrik, vilket motsvarar ungefär 20 procent av fabrikens totala elbehov. Det beräknas sänka utsläppen från fabriken med cirka 14 000 ton koldioxid per år och spara in 300 lastbilstransporter av träspill varje år.

Tekniken i Meva Energys kraftverk har rötter i forskning på Luleå tekniska universitet. Metoden används i Piteå Energis kraftvärmeverk utanför Piteå sedan 2015. Biobränsle, till exempel träspill, förgasas, kyls och renas. Sedan bränns gasen i en förbränningsmotor och ger el via en direktkopplad generator.

Enligt tillverkaren är cyklonförgasaren utanför Piteå den första i världen. Foto: Maria Fäldt
Enligt tillverkaren är cyklonförgasaren utanför Piteå den första i världen. Foto: Maria Fäldt

I andra förgasningskraftverk förgasas bränsle på liknande sätt. Det unika med Meva Energys teknik är att förgasningen sker i en cyklonreaktor. En blandning av luft och finfördelat biobränsle blåses in i en cylinder i hög hastighet. Inuti cylindern trycks partiklarna runt och bildar en virvel. Bränslet rör sig nedåt i cylindern, medan det delvis förbränns så att gas bildas. Den lätta gasen samlas i mitten där den leds ut via ett rör.

Biobränslet som går in i reaktorn får inte bestå av partiklar större än någon millimeter, eftersom de blåses in med hjälp av en fläkt.

– Det är unikt med vår metod att vi kan använda spån eller pulver som bränsle. Ikea har letat efter en teknik som kan hantera spånformiga bränslen, säger Niclas Davidsson.

”Med stor sannolikhet” även värmeåtervinning

Men det har behövts en hel del vidareutveckling för att få tekniken att fungera med Ikeas träspill, som till exempel består av sågspån och restfiber från spånskivor och MDF-skivor (träfiberskivor). Utmaningen är att inte skapa stora utsläpp av kvävoxider (så kallade NOX-gaser) från rester av lim och lackerade ytor i materialet.

– Framför allt är det limresterna som är väsentliga eftersom limmet är kvävebaserat. Om man eldar upp det får man höga NOX-utsläpp, men om man använder vår förgasning lyckas vi omvandla det kvävebaserade limmet till vanlig kvävgas, N2, och får inte problem med höjda NOX-utsläpp. Vi har provat Ikeas bränsle i Piteå och resultaten var goda, berättar Niclas Davidsson.

Exakt hur Meva Energy har lyckats med detta avslöjar han dock inte. Men det har handlat både om att hitta ett optimalt driftfönster gällande temperatur och flöde samt att förbättra själva cyklonreaktorn.

Illustration av hur Meva Energys kraftverk kan se ut. Foto: Ikea Industry Zbaszynek
Illustration av hur Meva Energys kraftverk kan se ut. Foto: Ikea Industry Zbaszynek

Inuti cyklonreaktorn är temperaturen cirka 900 grader Celsius. Om överskottsvärmen tas tillvara kan kraftverket även bistå med uppvärmning. Det görs vid anläggningen i Pite Energy men är inte inkluderat i avtalet med Ikea.

– Men vi kommer med stor sannolikhet att ha värmeåtervinning när anläggningen driftsätts i Polen. Det handlar mest om att Ikea ska tala om för oss vilken av deras byggnader vi ska värma upp med restvärme. Då kan 40 GWh värme utnyttjas för uppvärmningsändamål per år, säger Niclas Davidsson.

På plats inom tre år

Enligt Meva Energy kommer kraftverket i Polen att få en verkningsgrad på ungefär 30 procent när energivärdet i träspillet omvandlas till el. Om även värmen tas tillvara beräknas totalverkningsgraden bli 85 procent.

Det tecknade kontraktet omfattar cirka 240 miljoner kronor. Meva Energy hoppas så klart att det ska leda till fler affärer, både med Ikea och andra aktörer.

Och det verkar inte omöjligt att Ikea slår till på fler kraftverk.

– Vi gör det här för att vi verkligen tror på den här tekniken. Vi tror att den här första användningen kommer bli framgångsrik och att det blir fler anläggningar hos oss och andra möbelproducenter, säger Andreas Carlsson, hållbarhetschef på Ikea Industry, till Dagens industri.

Kraftverket ska vara på plats i Polen inom tre år. Det beror främst på att det kan ta så lång tid att få tillstånd för anläggningen.

Meva Energys teknik

Förgasningstekniken omvandlar biogena restströmmar till gas, som sedan kan användas för att driva ett kraftverk eller för att ersätta fossil gas i industriella processer.

Som en biprodukt bildas biokol när biobränslet förgasas. Biokol kan användas som jordförbättring eller som ersättning av konstgödsel. Ungefär 5 procent av det ingående biobränslet omvandlas till biokol.

Enligt Meva Energy leder tekniken till mycket låga utsläppsnivåer av partiklar, eftersom det fasta bränslet konverteras till gas innan slutlig förbränning.