Energi

Höjningen av havsnivån kan inte pumpas bort

Isen på Antarktis sträcker sig upp mot 4000 meters höjd. Foto: Nasa
Isen på Antarktis sträcker sig upp mot 4000 meters höjd. Foto: Nasa

Höjningen av havsnivån på grund av temperaturhöjningen är sannolikt för stor för att lösas genom att vatten pumpas upp på Antarktis för att frysas till is bedömer klimatforskare.

Publicerad

Det är forskare vid Potsdaminstitutet för klimatpåverkan som skissat på den spektakulära idén att pumpa upp havsvatten från havet och låta det frysa till is på Antarktis.

Men nu görs bedömningen att temperaturhöjningen är för snabb för att det skulle vara möjligt att rädda landområden som hotar översvämmas. Med fortsatt temperaturhöjning kommer havens termiska expansion samt påfyllning av smältande glaciärer och isberg att höja havsnivån med 130 cm till år 2100.

Forskarna räknade på möjligheten att offra det obefolkade Antarktis för att rädda exempelvis Bangladesh. Eftersom is rör på sig skulle projektet enligt beräkningarna bara skjuta upp problemet till kommande generationer. Skulle isen bildas för nära Antarktis kust kommer stora ismassor att lossna och smälta till vatten igen.

Enda möjligheten vore då att pumpa vattnet minst 700 km in på Antarktis kontinent. Men kontinentens istäcke sträcker sig upp mot 4000 meters höjd, vilket skulle vara en enorm teknisk utmaning. En tiondel av världens totala energiproduktion skulle behövas.

Eftersom det ofta blåser hårt på kontinenten skulle energin kunna alstras med vindturbiner. Men det kommer att behövas 850000 kraftverk på Antarktis. Kostnaderna skulle bli enorma.

Och även om det skulle kunna genomföras blir det bara ett sätt att köpa sig fri från framtida ansvar. Den dagen pumparna stannar kommer ytterligare isavlossningar från Antarktis att åter sätta fart på höjningen av havsytan. Det blir att lägga nivåhöjningsskuld på kommande generationer. Samtidigt har aktionen påverkat de känsliga ekosystemen vid Antarktis kuster.

Beräkningen finns publicerad i Earth System Dynamics.