Energi

Högsta masten för vindmätning

Vindmätarmasten i Kassel är 200 meter hög. Foto: Fraunhofer IWES
Vindmätarmasten i Kassel är 200 meter hög. Foto: Fraunhofer IWES

200 meter upp i luften sträcker sig en mast i Kassel som ska ge besked om lämplig placering av vindkraftverk i kuperad terräng.

Publicerad

För en massiv utbyggnad av vindkraften krävs lokalisering av vindkraftsparker inte bara vid kusten och offshore, utan i kuperad skogsmark inne i landet.

Där ser vindförhållandena annorlunda ut än på slättland. Att skog bromsar upp vinden nära marken är lätt att mäta, men hur vindförhållandena ser ut ett par hundra meter upp vet forskarna ännu ganska lite om.

Det är sådana höjder spetsen på rotorbladen når när tornen numera kan sträcka sig en bit över 100 meters höjd.

Forskare vid Fraunhoferinstitutet för vindenergi IWES i Kassel har därför inlett projektet "vindutnyttjande i inlandet" för att studera hur träd och berg påverkar turbulensen på 200-metersnivån. Med hjälp av ultraljudsanemometrar studerar man hur fort och i vilken riktning vinden rör sig för att få en exakt bild av hur turbulens uppstår.

Dessa data kompletteras med uppgifter om lufttryck, nederbördsmängder och soltimmar. Dessa data hjälper till att fatta beslut om optimal storlek på vindkraftverket, hur högt det bör byggas samt hur kraftigt det bör dimensioneras så att material inte slösas i onödan.

Forskarna vill även använda 200-metersmaster till att ta fram normer för markbaserade mätningar med Lidar (Light Detection And Ranging). Denna laseroptiska teknik skulle kunna användas för att mäta vindförhållanden flera hundra meter upp i luften. Men eftersom det i dag saknas en standard kan tekniken inte användas som enda tillförlitliga metod att avgöra placeringen för vindkraftverk.

Fraunhoferforskarna hoppas att man med hjälp av masten kan utarbeta en sådan standard i framtiden. Och då kommer den höga mätmasten ha spelat ut sin roll.