ENERGI

Hård kritik mot regeringens vindkraftspolitik

Utredning om vindkraftstillstånd rann ut i sanden. Arkivbild.
Utredning om vindkraftstillstånd rann ut i sanden. Arkivbild.

Både kommuner och energibranschen är mycket kritiska. Sprickan mellan regeringen och Sverigedemokraterna gör att inget händer i tillståndsfrågor kring vindkraften. Den bedömningen gör Energiföretagen.
– Den totala upplevelsen är att det finns en tvehågsenhet från regeringen, säger Lars Andersson på branschorganisationen.

Publicerad

Förslaget från Vindkraftsutredningen i våras rann ut i sanden. Den för vindkraftsindustrin och kommunerna viktigaste frågan lämnades obesvarad – den om det ska bli någon form av ersättning till de kommuner som säger ja.

Den nuvarande regeringens tilläggsdirektiv till utredaren hade förhindrat sådana förslag om ersättning till kommunerna. Utredaren bedömde därför att det urvattnade förslaget som lades fram inte skulle leda till att fler kommuner säger ja.

Tungt ansvar

Nu ramlar ändå remissvaren på utredningen in. Och kritiken tar sikte på just det.

– Det vilar ett tungt ansvar på regeringen att ta tag i den här frågan, säger Lars Andersson, Energiföretagens vindkraftsexpert.

Utredaren bollade i våras tillbaka den obesvarade frågan om ersättningar till kommunerna till regeringen. Men inget verkar ha hänt.

– Nej, jag har inte hört något i alla fall, säger Andersson.

Frågan är politiskt känslig. Det finns en hel del lokal opinion mot vindkraft samtidigt som alla ropar på mer el.

Det är allmänt känt att Sverigedemokraterna är emot vindkraft medan de andra partierna i regeringsunderlaget har svängt till att bli något mer vindkraftsvänliga även om energiminister Ebba Busch har sagt att det kommunala vetot ska vara kvar.

Pengar till närboende

Kommunerna själva, via sin intresseorganisation SKR, är mycket kritiska till regeringens otydlighet och efterfrågar ett skarpt förslag om hur kommunerna ska kunna ersättas vid vindkraftsbyggen, både nya och befintliga.

"Regeringen behöver skyndsamt bereda och remittera ett sådant förslag", skriver SKR i sitt remissvar.

I väntan på tydligare besked har ansökningarna om nya tillstånd gått ner. Branschen ser därmed en betydligt långsammare utbyggnad av vindkraften på sikt, även om det för närvarande byggs relativt mycket utifrån gamla beslut.

I övrigt välkomnar många av remissinstanserna utredningens förslag att ersätta närboende för de ekonomiska konsekvenser de kan få av vindsnurror som byggs i dess närhet.

FAKTA

Utredarens förslag i korthet

Tillräckliga incitament för att väsentligt öka kommunernas tillstyrkan kan bara uppnås genom att land- och havsbaserad vindkraft i kommunen ger denna en intäkt. En sådan intäkt kan bara åstadkommas genom statlig finansiering eller beskattning. Inget av de alternativen är dock, utifrån våra direktiv, möjliga att föreslå. Frågan om kommuners incitament bör därför skyndsamt beredas vidare inom Regeringskansliet.

En andel av parkens intäkter ska varje år gå till lokalsamhällets utveckling. Förslaget gäller både land- och havsbaserade parker.

Närboende ska varje år under vindkraftverkets livstid få rätt till en andel av verkets intäkt.

Ägare av intilliggande fastigheter ska få rätt till inlösen.

Reglerna ska gälla för vindkraftverk vars tillstånd vinner laga kraft efter den 31 maj 2023.

Källa: Utredningen "Värdet av vinden"