Energi

Här strömmar fordonsgas från skogen

Här strömmar fordonsgas från skogen.
Här strömmar fordonsgas från skogen.

Göteborg Energi har börjat producera biogas från skogsrester i stor skala. Först i världen, enligt företaget.

Publicerad

I måndags kväll började energibolaget Göteborg Energi att leverera biogas till naturgasnätet från sin nya anläggning Gobigas i Ryahamnen vid Älvsborgsbrons norra fäste.

- Vi är först i världen med att omvandla skogsråvara till biogas i stor skala, säger Freddy Tengberg, som är projekt- och anläggningschef.

Anläggningen har en effekt på 20 MW när den är i full drift. Det ska räcka för att försörja 15 000 bilar eller 400 bussar med bränsle. Än så länge kör anläggningen på 65 procent av sin kapacitet, men produktionen ska skurvas upp de närmaste månaderna.

Råvaran ska i på sikt vara spill från skogsbruket, exempelvis grenar och toppar. Men anläggningen är inte redo för att ta emot skogsspill än, så till att börja med är det träpellets som matas in.

Träråvaran förgasas vid ungefär 880 grader i en syrefri miljö. Då bildas syntesgas, en blandning av vätgas, kolmonoxid och koldioxid samt cirka tio procent metan.

Syntesgasen omvandlas i flera processteg där tjära och svavel tas bort. Gasblandningen omvandlas stegvis tills den når en metanhalt på över 95 procent. Det är den biogasen som matas ut på det västsvenska gasnätet.

Gobigas är en demonstrationsanläggning som ska visa att det går att producera gas från skogsavfall i stor skala. Den har kostat cirka 1,5 miljarder kronor att bygga, varav Energimyndigheten skjutit till drygt 220 miljoner.

Den producerade biogasen är dyrare än fossil gas. Anläggningen täcker sina driftskostnader och ger ett visst överskott, enligt Freddy Tengberg. Men inte tillräckligt för att betala av investeringen.

- Drivkraften är att visa att det går att producera naturgas på ett hållbart sätt. För att få lönsamhet krävs politiska styrmedel, säger han.


Följ Ny Teknik på Facebook!