Energi

Här ska klimatsmartaste huset byggas

Juryn i Lund anser att passivhuset som nu prisats är det bästa ”avseende miljöbyggnation med tanke på energianvändning, beskrivning av fuktsäkerhet, dagvattenhantering och markanvändning”. Illustration: Johannes Igelström
Juryn i Lund anser att passivhuset som nu prisats är det bästa ”avseende miljöbyggnation med tanke på energianvändning, beskrivning av fuktsäkerhet, dagvattenhantering och markanvändning”. Illustration: Johannes Igelström

Solceller som producerar mer el än vad huset förbrukar är en orsak till att huset ska bli energisnålast i landet. Villan vinner Lunds tävling om vem som kan rita det effektivaste plusenergihuset.

Publicerad

Av landets alla plusenergihus är det ett som får ett extra plus i kanten.

Eller kommer att få – för det inte byggt ännu. Men det kommer att byggas i tre exemplar i området Södra Råbylund i Lund. Tack vare att arkitekten Johannes Igelström, som ritat byggnaden, besegrat nio andra tävlingsbidrag i en så kallad markanvisningstävling arrangerad av Lunds kommun.

Liksom andra plusenergihus har villan ett extremt isolerande klimatskal, ett energisnålt uppvärmningssystem. Utvändig avskärmning av solen, energisnål belysning och massor av ”intelligenta” styrsystem. Utöver det kommer huset att förse solceller som producerar mer energi än vad som går åt till drift, uppvärmning och vad boende behöver i hushållet.

Vatten till WC och bevattning av trädgården kommer från en dagvattentank. Och i trädgården ska planteras kryddväxter, fruktträd och buskar med bär som ger avkastning under olika perioder på sommaren och hösten.

Enligt juryn, med experter från bland annat Lunds universitet, Lantbruksuniversitetet i Alnarp och Lunds kommun, är Johannes Igelströms bidrag det bästa ”avseende miljöbyggnation med tanke på energianvändning, beskrivning av fuktsäkerhet, dagvattenhantering och markanvändning”.