Energi

Här analyseras testet
av Rossis E-cat

(Uppdaterad). Tre omfattande analyser har gjorts av data från testet med Andrea Rossis E-cat den 6 oktober. Två av dem pekar på en tydlig värmeutveckling medan den tredje lämnar frågan öppen.

Publicerad Uppdaterad

(English version here).

Intresset för det senaste testet av Andrea Rossis energikatalysator har varit betydligt större än vid något tidigare tillfälle. Resultatet har diskuterats livligt internationellt och frågan gäller huruvida Rossis apparat genererade någon nettoenergi och i så fall hur mycket.

Bristerna i mätmetoderna vid testet var väsentliga, trots att viktiga förbättringar gjorts jämfört med tidigare test, och att det överhuvudtaget finns några data beror på att Ny Teknik utan förberedelse tog på sig ansvaret att samla in och notera mätvärden.

En första försiktig analys av mätvärdena gjordes av Ny Tekniks reporter direkt efter testet (excel-ark med mätvärdena finns här). Efter det har tre mycket omfattande analyser gjorts av amerikanerna Horace Heffner, David Roberson samt Bob Higgins.

Alla tre noterar att bristerna i mätmetoderna fortfarande gör resultatet osäkert. Bland bristerna finns framför allt en tveksam placering av givare för mätning av vattentemperatur.

I dialog med Ny Teknik har dock Heffner, Roberson och Higgins försökt få svar på olika frågor för att så långt möjligt minska osäkerheten.

De tre har sedan gjort olika bedömningar av vilka slutsatser som går att dra (deras kompletta analyser och beräkningar finns att ladda ner här till höger).

Mest skeptisk är Heffner som skriver:

”På grund av placeringen av termoelementen saknar temperaturmätningarna den trovärdighet som krävs för att göra någon tillförlitlig bedömning av kommersiellt värde. Nettoenergin kan vara allt från negativ till positiv.”

(Heffners fulla analys finns här).

Roberson håller med om problemet men drar ändå en mer positiv slutsats:

”Den långa perioden av relativt konstant värmeproduktion efter avstängning av den elektriska värmepatronen i energikatalysatorn tyder på signifikant överskottsenergi. Noggrann bestämning av den energin kan inte fastställas på grund av brister i testuppställningen.”

(Robersons slutsatser finns här, och kalylark med analysen finns här).

UPPDATERAT: Roberson har gjort en vidare analys i tre delar av temperaturdata från testet. Den 16 november skickade han ett dokument som innehöll samtliga tre delar av analysen, som han anser innehåller bevis för att det utvecklades en stor mängd värmeenergi i energikatalysatorn.

Även Higgins anser att det genererades nettoenergi:

”Trots testets brister (och med tanke på integriteten hos de inblandade) tyder data på att en betydande överskottsenergi genererades (som värme). (...) En kritisk felanalys av experimentet kommer att fortsätta, men felkällorna förväntas inte kunna räcka som förklaring av den stora utmatade överskottsvärmen.”

(Higgins slutsatser finns här, och kalkylark med analysen finns här).

Ytterligare en person som kommenterat testet är amerikanen Jed Rothwell som följt området LENR (Low Energy Nuclear Reactions) under många år.

Rothwell konstaterar:

”Testet gav ovedersägliga bevis för ’onormal’ energiproduktion, på flera olika sätt. Efter att elströmmen stängts av var den inte bara varm i fyra timmar, utan temperaturen ökade kraftigt två gånger. Detta är ett bevis enligt [termodynamikens] första huvudsats på att stora mängder energi genererades inne i reaktorn.”

Han beskriver också ett enkelt experiment som den som tvivlar på slutsatsen kan göra.

(Rothwells slutsatser och det föreslagna experimentet finns här, och ytterligare en kommentar från honom på sajten lenr-canr.org).

För närvarande tycks det inte gå att komma längre med de data som finns från testet den 6 oktober (mindre uppdateringar av dokumenten i artikeln kommer att göras – kolla för senaste version) .

Nu är Rossis sikte inställt på ett test den 28 oktober av en anläggning som ska generera en megawatt termisk effekt.

Testet utförs under kontroll av en kund som ska köpa anläggningen under förutsättning att det utlovade förhållandet mellan effektutveckling och effektförbrukning kan verifieras av kunden. Vilken kund det rör sig om är inte känt.

Enligt de flesta Ny Teknik talat med är det dock mycket tveksamt om testet av den stora anläggningen kan ge tydligare svar än de test av en enstaka modul av energikatalysatorn som gjorts hittills.

Både oberoende bedömare och Ny Tekniks läsare efterfrågar i stället ett nytt test av en modul, men med betydligt noggrannare mätmetoder, helst utförd av fristående personer på en neutral plats.

Under tiden tycks konkurrensen tillta. Det grekiska företaget Defkalion Green Technologies, som hade ett licensavtal med Rossi fram till augusti då Rossi meddelade att avtalet brutits, hävdade nyligen att det inte bara utvecklar en produkt för energimarknaden, utan också har sin egen kärnteknik baserad på ”Rossis uppfinning eller liknande uppfinningar.”

Prof Christos Stremmenos, FoU-ansvarig samt styrelseledamot i Defkalion, förklarade i ett brev att detta inte var sant, varefter Alexandros Xanthoulis som representerar ägarna till Defkalion, svarade att Stremmenos inte visste något om detta eftersom han hade varit frånvarande i flera månader.

Enligt en källa till Ny Teknik fortsätter Defkalion att träffa företag som är intresserade av att förvärva licenser för tillverkning och distribution av Defkalions produkter, mot en licensavgift som uppgår till 40,5 miljoner euro per fabrik.

Defkalion ska också erbjuda intresserade kunder att visa sin teknik och låta kundernas experter verifiera att den fungerar, efter att de först satt in 500 000 euro på ett depositionskonto.

UPPDATERAT (21 okt, 16:45): Defkalion bekräftar uppgifterna med följande uttalande: "Priset för en exklusiv licens är 40,5 miljoner euro vilket inkluderar ritningar, kunskapsöverföring och utbildning för att bygga en färdig fabrik för tillverkning av upp till 300.000 Hyperion-enheter [Defkalions namn på produkten] årligen. Potentiella licenstagare som är intresserade av att förvärva denna exklusiva licens kontaktar Defkalion. De inbjuds att utföra oberoende tester av våra produkter med egna instrument. Beloppet på 500.000 euro som satts in på ett depositionskonto betalas ut endast under förutsättning att de är nöjda med resultatet av sina mätningar och vill gå vidare med undertecknandet av kontraktet."(Slut på uppdatering).

Ytterligare en forskare som arbetar med LENR mellan nickel och väte är den italienska professorn Francesco Piantelli som tidigare bedrivit forskning tillsammans med Rossis vetenskaplige rådgivare, professor Sergio Focardi.

Enligt Newenergytimes visar Nasa intresse för Piantellis arbete och för företaget Nichenergy som är knutet till hans forskning.

Horace Heffner developed stochastic simulation and network analysis software as an operations research analyst for a major gas company. He developed operating systems software for various hardware and software vendors, and worked for a number of government organizations as a systems programmer or analyst. He is retired in Alaska and engaged in amateur physics. His college level academic achievement in physcis consists of completion of a freshman mechanics course in 1962. David Roberson has a BS in electrical engineering from North Carolina State University and now works as an engineering consultant in the fields of radio design, general electronics design, and software.  He owns a small company where he is a design partner for Microchip Technology (TM), Inc. He writes software for both microcontrollers and Cpp for desktop machines. Robert J. (Bob) Higgins received his B.S. in Electrical Engineering from Mississippi State University in 1976.  After completing his degree, he joined Motorola’s Applied Research Laboratory in 1976 as an Electronic Research Engineer.  While at Motorola, he completed the Masters in Engineering degree in 1980 from Florida Atlantic University.  In 2000, Motorola awarded Bob the title of “Dan Noble Fellow” for “Leadership in Communications Technology”.    Bob has 28 issued U.S. and international patents in technologies ranging from component technology to systems.  Today Bob is a Distinguished Member of the Technical Staff in Motorola Solutions’ Chief Technology Office at its Plantation, Florida (USA) campus. Jed Rothwell is a programmer and the librarian at LENR-CANR.org – an online library and resource for this field. He also does technical writing and translation, and he has edited many cold fusion papers for proceedings and journals.

Energikatalysatorn laddas med nickelpulver samt ett antal hemliga katalysatorer och trycksätts med vätgas. Överskottsvärme produceras möjligen genom en okänd form av kärnreaktion med nickel och väte inblandade.

Värmen används för att koka vatten. Vid det senaste testet leddes ångan in i primärkretsen i en värmeväxlare där den kyldes ner och kondenserades medan ett vattenflöde i sekundärkretsen värmdes upp.

Den utvecklade energin beräknades ur hur mycket vattentemperaturen höjdes i sekundärkretsen.