Energi

Halvering av solcellsstödet

Foto: colourbox.com
Foto: colourbox.com

Nu är det klart hur mycket statligt stöd till installation av solceller som Energimyndigheten beviljar för 2010. Många län får se bidraget halverat jämfört med förra året men det finns ett par riktiga vinnare också.

Publicerad

Det statliga stödet för installation av solceller introducerades den 1 juli 2009. Intresset för stödet har varit stort med 485 inkomna ansökningar till och med 15 februari 2010, skriver Energimyndigheten i ett pressmeddelande på tisdagen.

För 2010 fördelas 58,5 miljoner kronor ut på länen medan 2,5 miljoner sparas för administrativa kostnader.

Därmed har Energimyndigheten totalt fördelat 153,5 miljoner kronor till länsstyrelserna för att de ska kunna besluta om och fördela ut medel till de som ansökt om stöd för att installera solcellssystem.

Den största mottagaren är Jönköpings län. Där minskar stödet från 21 miljoner kronor förra året till 9 miljoner i år.

För Stockholms län minskar stödet från 16 miljoner förra året till 9 miljoner i år och för Skåne, den tredje största bidragstagaren, från drygt 14 miljoner till drygt 8 miljoner.

Vinnarna i år är Västernorrlands län som får ökad tilldelning i år. Förr året fick man 3,3 miljoner. Nu blir det 5,5 miljoner kronor.

Även Dalarna är vinnare och får dubbelt så mycket som förra året, 1,5 miljoner kronor.

Se hela tabellen här.