Energi

Hälften av O3s styrstavar skadade

I varje reaktor sitter 160-170 styrstavar mellan bränsleelementen. Styrstavarna reglerar reaktiviteten i reaktorhärden. De fungerar både som gaspedal och bromspedal. Foto: Ill: Ingemar Franzén och Jonas Aksergren Ny Teknik
I varje reaktor sitter 160-170 styrstavar mellan bränsleelementen. Styrstavarna reglerar reaktiviteten i reaktorhärden. De fungerar både som gaspedal och bromspedal. Foto: Ill: Ingemar Franzén och Jonas Aksergren Ny Teknik

Styrstavarna som reglerar reaktorhärden i de båda tvillingreaktorerna Forsmark 3 och Oskarshamn 3 är skadade och båda reaktorerna står stilla. Ingen kan ge exakt besked när de kan starta igen.

Publicerad

Hälften av de styrstavar som hittills fingranskats i Oskarshamns kärnkraftverk är skadade.

- Vi är inte färdiga med alla 169 än. Det tar ytterligare 1-2 veckor, säger Annika Carlsson, informatör på OKG.

Inspektionen av de 169 styrstavarna började för två veckor sedan. Fingranskningen startades efter att sex styrstavar visat sig ha sprickbildningar och en visade sig vara helt av vid skaftet.

Exakt hur många av styrstavarna som undersökts hittills vet inte Annika Carlsson men däremot att 50 procent av dem som är inspekterade visar på skador av varierande grad.

- Hur allvarlig en skada är beror på var på styrstaven den sitter, säger Annika Carlsson.

Den personal som arbetar med att först videofilma styrstavarna i reaktorbassängen och sedan ta upp dem och analysera resultatet jobbar i skift för att få jobbet klart så fort som möjligt.

När arbetet med fingranskningen är klar om en - två veckor vidtar nästa fas, att försöka ta reda på vad som har orsakat sprickbildningarna.

En teori äratt styrstavarna har utsatts för termisk utmattning, men OKG undersöker alla möjliga orsaker och utesluter inte något.

Forsmark som har en tvillingreaktor håller nu också på med en inspektion av samtliga av 3:ans styrstavar.

Häromdagen hade hälften av de 169 styrstavarna inspekterats och en tredjedel av dem visade på sprickbildning eller indikation på sprickbildning.

Forsmark 3 beräknas vara i drift tidigast i slutet av november.

Läs mer om styrstavarna och kärnkraftslarmet iNy Teknik nummer 45 2008.

Läs också om vad Svenska Kraftnät säger ommöjligheterna att klara en svinkall vinter.