Energi

Gyllende tider för svensk miljöteknik

Den svenska miljöteknikbranschen växer så det knakar. På fem år har antalet anställda ökat 15 procent, konstaterar en rapport från Vinnova.

Publicerad

1571 företag med en nettoomsättning på 260 miljoner kronor. Så ser den svenska miljöteknikbranschen ut enligt en ny rapport från Vinnova, Verket för innovationssystem. Nu har branschens utveckling under perioden 2007-2011 granskats under lupp. Bland de som tagits sig an uppgiften hör IVL Svenska Miljöinstitutet.

-Vi ser en stadigt växande trend, helt opåverkad av lågkonjunkturer, säger Johan Strandberg på IVL.

Han syftar bland annat på att sysselsättningen i miljötekniksektorn under femårsperioden ökade med drygt 15 procent, från omkring 65 000 anställda till 75 000.

Flest anställda, 22 procent, arbetade i konsultföretag. Som god tvåa kommer företag inom energi- och resursåteranvändning.

Rapporten konstaterar att branschsegmenten "energi från ickefossila bränslen" och "vattenkvalitet" sticker ut när det gäller export samt att många unga innovativa företag knoppats av från akademisk forskning.

– Intressant nog visade det sig att miljöteknikföretagen är spridda över hela landet och är ungefär lika stora som företag i andra branscher. Det går stick i stäv med den generella uppfattningen att den här branschen består av småaktörer, säger Johan Strandberg.

Rapporten ska nu användas som beslutsunderlag för satsningar som ska stötta en fortsatt positiv utveckling för branschen.

Hela rapporten Företag inom miljötekniksektorn 2007 - 2011, kan laddas ner här.