Energi

GPS-baserat system ska ge snabbare varning om tsunami

Forskare vid Berkeley's jordbävningslabb i Kalifornien föreslår ett snabbare varningssystem för tsunamier, baserat på GPS.

Publicerad

Vid Fukushimakatastrofen - som inträffade för fem år sedan i dag- underskattade de seismologiska mätsystemen storleken på jordbävningen - och därmed också omfattningen på de efterföljande, jättelika mörka tsunamivågorna.

Tsunamivarningen, som sändes ut efter fem minuter i Fukushima med omnejd, var därmed på tok för konservativ. Sammanlagt dog runt 18 000 människor i naturkatastrofen.

I själva verket var jordbävningens magnitud den 11 mars 2011 hela 30 gånger kraftigare än vad de ursprungliga mätningarna visade (magnitud 9 i stället för 7,9) - och vågorna gick över 30 meter över havsnivån.

Diego Melgar, forskare vid seismologiska laboratoriet vid Berkeley-universitetet, och hans kolleger föreslår nu ett annat system som snabbare ska kunna ge mer exakta besked om omfattningen av tsunamier.

Varningssystemet är tänkt att baseras på de GPS-instrument som redan existerar vid de hundratals geofysiska övervakningsstationer som finns utplacerade i världen.

Med hjälp av GPS-data från dessa stationer kan man, enligt forskarna, beräkna hur större jordbävningar deformerar och förändrar havsbottnen - och hur kraftiga dessa rörelserna är.

Dagens system, som alltså bygger på seismologiska mätningar, kan skicka ut tsunamivarningar redan 5-10 minuter efter en jordbävning. Men för att beräkna omfattningen och våghöjden på efterföljande tsunamier kan systemet behöva uppåt 20 minuter.

Enligt Berkeley-forskarna kan deras system däremot avslöja storleken på jordbävningen redan efter 2 minuter. Efter ytterligare några minuter kan datorerna också beräkna omfattningen på vågorna. Alltså skulle man kunna skicka ut adekvat tsunamiinformation efter 4-5 minuter, menar de. Och ju snabbare varningarna är, desto fler liv kan räddas när nya naturkatastrofer sker.

De amerikanska forskarna GPS-studie är antaget för publicering i tidskriften Geophysical Research Letters.

Redan 2013 föreslogs ett liknande GPS-baserat system.