ENERGI

Gigantiska gravitationsbatterier lagrar solel i USA och Kina

Energy vault bygger ett gravitationsbatteri i Kina
för att lagra förnybar el från solkraft och vindkraft.
Energy Vault bygger ett enormt energilager i Kina, som ska vara klart att tas i drift i sommar.

Tunga block hissas upp på hög höjd – och sänks ner på kvällen när solkraften tryter. Allt för att lagra förnybar energi. Nu byggs två gigantiska gravitationsbatterier i full skala.

Publicerad Uppdaterad

När sol- och vindkraften byggs ut ökar behovet av att lagra den förnybara energin. Det schweiziska företaget Energy Vault vill lösa problemet med hjälp av gravitationsbatterier.

Soliga eller blåsiga dagar används elöverskottet för att lyfta upp tunga block på hög höjd. När elen senare behövs sänks tyngderna ner samtidigt som de driver generatorer som i sin tur producerar ström.

Energy Vault har tidigare verifierat att konceptet fungerar i mindre skala i Schweiz. Nu bygger företaget två gravitationsbatterier i full skala med hundratals 24 ton tunga block som ska hissas upp på mer än 100 meters höjd. Det rapporterar Cnet.

Den ena installationen görs hos ett avfallshanteringsföretag norr om Shanghai i Kina. Anläggningen blir 120 meter hög och ska kunna lagra 100 megawattimmar. I början av sommaren tas batteriet i drift, om allt går enligt planerna.

Den andra installationen görs hos ett energibolag utanför Dallas i Texas. Det batteriet blir 140 meter högt. Men trots den högre fallhöjden blir kapaciteten lägre än batteriet i Kina, 36 megawattimmar. Detta eftersom konstruktionen är smalare och har färre block.

Kostnaden för systemen avslöjas inte. Men företaget lyfter fram batteriets långa livslängd som en fördel jämfört med andra lagringsmetoder, och företaget lämnar minst 35 års garanti på systemet.